Chương 1: Diệt Thế chi Chiến
Chương 2: Khởi động lại hắc ám kỷ nguyên
Chương 3: Gặp lại nữ nhi
Chương 4: Thần cấp trù nghệ
Chương 5: An Tình
Chương 6: Kế hoạch mua biệt thự
Chương 7: Thời Gian chi Lực
Chương 8: Lâm Giang biệt thự
Chương 9: Trần Lệ đích phiền phức
Chương 10: Biệt thự tới tay
Chương 11: Giáo huấn
Chương 12: Mua xe 1
Chương 13: Mua xe 2
Chương 14: Còn vay nặng lãi
Chương 15: Tử
Chương 16: Lại bán kim cương
Chương 17: Lăng Vân mụ mụ
Chương 18: Trên đời chỉ có mụ mụ tốt
Chương 19: Khốn Long Ngục
Chương 20: Chuyển nhà mới
Chương 21: Lăng Vân mụ mụ đến
Chương 22: Ấm áp bữa tối
Chương 23: Fur Elise
Chương 24: Cấp An Tình sáng tác bài hát
Chương 25: Tiểu Nãi Cẩu biến thân
Chương 26: Hư Không Chi Nhãn
Chương 27: Giận
Chương 28: Đầu đường hát rong
Chương 29: Biểu muội
Chương 30: Kinh Thành hội nghị khẩn cấp
Chương 31: Khách sạn tới tay
Chương 32: Lại mua xe
Chương 33: Vân Lý Vụ Lai quầy rượu
Chương 34: Tiệc tiến hành lúc
Chương 35: Huyết Sắc lần nữa hành động
Chương 36: Đoàn diệt
Chương 37: Thiến Thiến học Hồ Lô Oa
Chương 38: Tức giận Blach
Chương 39: Chuẩn bị đồ nướng
Chương 40: Đồ nướng tiến hành lúc
Chương 41: Hứa Nhạc chấn kinh
Chương 42: Hoảng sợ 1
Chương 43: Hoảng sợ 2
Chương 44: Kế hoạch đoạt ngọc xanh
Chương 45: Phi Ưng biến Tử Ưng
Chương 46: Ôm Lăng Vân bắp đùi
Chương 47: Chuẩn bị phóng đại chiêu
Chương 48: Trấn áp
Chương 49: Quốc An anh hùng
Chương 50: Còn muốn gây sự?