Chương 1: Nông dân cá thể vào núi đào bảo
Chương 2: Dược hoàn thần kỳ
Chương 3: Rừng rậm cứu mỹ nhân
Chương 4: Bé Phương là người ta
Chương 5: Trồng hy vọng, cứu tiểu hồ ly
Chương 6: Tiếu quả phụ, thật là mê người
Chương 7: Đạp lưu manh thôn, lộ bản lĩnh
Chương 8: Thôn hoa yêu ta
Chương 9: Coi mắt tương đắc đánh nhau
Chương 10: Phương thuốc thần kỳ
Chương 11: Thần bí vực sâu
Chương 12: Nhân sâm trăm năm cùng cây minh tình
Chương 13: Nước thuốc mắt sáng ra đời
Chương 14: Thần kỳ hiệu quả trị liệu
Chương 15: Bán nhân sâm, gặp người đẹp
Chương 16: Rao hàng, người đẹp cũng động tâm
Chương 17: Cùng chị Lan hợp tác
Chương 18: Tốc độ kinh khủng, mỗi giây 16 mét
Chương 19: Mời làm tổng giáo luyện võ quán
Chương 20: Người đẹp vào thôn
Chương 21: Điện thoại di động chức năng mới, quá ngạo mạn
Chương 22: Chỗ cây cao lương bên trong hẹn thôn hoa
Chương 23: Bị bắt được
Chương 24: Người đẹp say rượu
Chương 25: Không chịu nổi, lại là sanh đôi
Chương 26: Tà ác
Chương 27: Trương Bân lời hứa
Chương 28: Bên kia cầu thế giới thần bí
Chương 29: Trong động có bảo
Chương 30: Tụ khí đan uy lực
Chương 31: Tu vi tiến nhiều
Chương 32: Thần kỳ y học kỹ
Chương 33: Thúc giục cưới
Chương 34: Cám dỗ đến từ chị Hinh
Chương 35: Nhận thầu Man Đầu lĩnh, vải tụ nước trận
Chương 36: Dược nghiệp Văn Vũ
Chương 37: Chúc mừng
Chương 38: Cắt đứt chân
Chương 39: Liễu Nhược Mai dựng lông tóc
Chương 40: Không tốt, hôn lầm người
Chương 41: Tình huống không ổn?
Chương 42: Kim đến hết bệnh
Chương 43: 1 tháng ước hẹn
Chương 44: Miệng không ngăn cản
Chương 45: Võ quán dạ tiệc, kịch hay diễn ra
Chương 46: Rốt cuộc ai làm nhục ai
Chương 47: Đại chiến trùng mạch cảnh cao thủ
Chương 48: Không tốt, đắc tội mỹ nữ
Chương 49: Trong khiêu vũ dựa sát vào
Chương 50: Khôi hài hiểu lầm