Chương 1: Chiến Thần trọng sinh
Chương 2: Lăn xuống đi!
Chương 3: Cường ngạnh bức hôn
Chương 4: Nhiếp Thiên cuồng
Chương 5: Ngưng tụ nhân tâm
Chương 6: Tinh Thần nguyên thạch
Chương 7: Tinh thần chi lực Giác Tỉnh
Chương 8: Ngươi gọi ta phế vật?
Chương 9: Kiếm Tuyệt Thiên Trảm
Chương 10: Mặc Như Hi
Chương 11: Có lẽ bị phế!
Chương 12: Cửu Thiên Thần Hoàng
Chương 13: Thần hoàng ấn
Chương 14: Hàn Băng xà
Chương 15: Xà Quật
Chương 16: Muốn chết!
Chương 17: Xích Diễm hổ
Chương 18: Hạp cốc huyết chiến
Chương 19: Cửu Cực Chiến Thần bí quyết
Chương 20: Mộc Linh Binh linh
Chương 21: Tàn nhẫn
Chương 22: Giương cung bạt kiếm
Chương 23: Không cần bất luận kẻ nào chỗ dựa!
Chương 24: Rung động mọi người
Chương 25: Khinh người quá đáng
Chương 26: Phản đánh một cái tát
Chương 27: Huyết Bức Môn
Chương 28: Thần hoàng Giác Tỉnh
Chương 29: Mặc Thái khiếp sợ
Chương 30: Cùng ngươi chơi đùa
Chương 31: Trời cũng không cách nào ngăn cản!
Chương 32: Hỗn Độn Nguyên Quan, Tinh Hồn Nguyên Điển
Chương 33: Xích Diễm Tinh Hồn
Chương 34: Quỷ con mắt thiếu niên
Chương 35: Ta là Luyện Đan Sư
Chương 36: Luyện chế bạo nguyên đan
Chương 37: Đối chọi gay gắt
Chương 38: Khủng bố lực lượng
Chương 39: Thiên Lang Sát
Chương 40: Mưa gió sắp đến
Chương 41: Bố cục phủ thành chủ
Chương 42: Huyết tinh đêm mưa
Chương 43: Thù giết cha
Chương 44: Huyết chiến cho đến chết
Chương 45: Mặc gia!!
Chương 46: Hứa hẹn
Chương 47: Mặc gia đại biểu cái gì
Chương 48: Tứ đại thế gia
Chương 49: Kỳ tai quái tai
Chương 50: Tàn nhẫn xa phu