Tiền Phương Năng Lượng Cao - Hoàn Nhĩ wr

Tiền Phương Năng Lượng Cao

Nơi này có nguy hiểm nhất nhiệm vụ, có rất nhiều hậu thù lao.

Tiếp theo giây có thể là sinh mệnh chung kết, có thể là không thể quay đầu vực sâu, cũng có khả năng cuối cùng trở thành thần, đứng ở chúng sinh đỉnh đầu!

-------------------------

Tên cũ: Thần Thử Luyện

Danh Sách Chương Đọc Từ Đầu