Chương 1: Ngoại Môn Đệ Tử
Chương 3: Khảo Hạch Bắt Đầu
Chương 5: Thanh Long đạo nhân
Chương 7: Săn Bắt Linh Dược
Chương 9: Ta Có Thể Làm Chứng
Chương 11: Tự Rước Lấy Nhục
Chương 13: Cho Ta Qùy Xuống
Chương 15: Long Hổ Huynh Đệ
Chương 17: Người Quen
Chương 19: Ta Tên Là Chính Nghĩa
Chương 21: Biến Hóa
Chương 23: Hữu Vạn Vô Nhất (Trong 1 vạn không có 1)
Chương 25: Tô Mỹ Nổi Giận
Chương 27: Qủy Dị Phù Chú
Chương 29: Phụ Tử Gặp Nhau
Chương 31: Khách Không Mời Mà Đến
Chương 33: Sở Phong VS Sở Tầm
Chương 35: Hứa Thiên Nhất
Chương 37: Toàn Trường Khiếp Sợ
Chương 39: Phơi Bày Thực Lực
Chương 41: Đại Phiền Toái
Chương 43: Một Tôn Sát Thần
Chương 45: Bá Đạo Tô Nhu
Chương 47: Bữa Tối Ấm Áp
Chương 49: Linh Sư
Chương 51: Giới Linh Tinh Bàn
Chương 53: Phù Chú Địa Đồ
Chương 55: Tiểu Gia gọi là Sở Phong
Chương 57: Ngự Không Lão Nhân
Chương 59: Kịch Chiến
Chương 61: Ngự Không Thuật
Chương 63: Kỳ Dị Đại Điện
Chương 65: Đột Phá
Chương 67: Chỗ Dựa
Chương 69: Lập Kỉ Lục Mới
Chương 71: Cho Ta An Tĩnh Chút
Chương 73: Nhắc Nhở
Chương 75: Tương Tự Chính Là Thiên Tài
Chương 77: Cầu Xin Tha Thứ Cũng Vô Ích
Chương 79: Kinh Người Phát Hiện
Chương 81: Chịu Nhục
Chương 83: Đừng Ai Nghĩ Ức Hiếp Ta
Chương 85: Nguy Cơ Tứ Phía
Chương 87: Sở Gia Gặp Nạn
Chương 89: Đến Phiên Các Ngươi
Chương 91: Thống Nhất
Chương 93: Lễ Vật
Chương 95: Ta Chém Giết Tất Cả Chi
Chương 97: Đại Quân Tới
Chương 99: Thưởng Phạt