Chương 1: Một giọt Thần Huyết
Chương 2: Thấu Thị Nhãn
Chương 3: Không sợ nhiệt độ cao
Chương 4: Xem qua không quên
Chương 5: Trúng số độc đắc
Chương 6: Anh hùng cứu mỹ nhân
Chương 7: Khảo thí kết thúc
Chương 8: Mời Thiên Thiên
Chương 9: Nhất minh kinh nhân
Chương 10: Cấp Cấp Như Luật Lệnh
Chương 11: Mai Doãn Tuyết
Chương 12: Nghề nghiệp Game Thủ
Chương 13: Chu Tước Liên Minh
Chương 14: Một mình cứu người
Chương 15: Thanh Đồng Chủy Thủ
Chương 16: Gặp được
Chương 17: Môn không đăng hộ không đối
Chương 18: Một lần cuối cùng thi tháng
Chương 19: Rung động điểm số
Chương 20: Ngưu Lỵ kinh hỉ
Chương 21: Hứa Lệ chấn kinh
Chương 22: Phó gia yến
Chương 23: Ngươi có cái gì tư cách
Chương 24: Biến cố
Chương 25: Oan gia ngõ hẹp
Chương 26: Tức thì nóng giận công tâm
Chương 27: Thân thể biến dị
Chương 28: Diệp Hạo cổ phân
Chương 29: Chu Tước Tiểu Đội
Chương 30: Cường thế đánh bại
Chương 31: Chức Nghiệp Đối Kháng Tái
Chương 32: Diệp sư huynh
Chương 33: Rung động điểm số
Chương 34: Chất vấn khiển trách
Chương 35: Lên đầu đề
Chương 36: Tiểu thí ngưu đao
Chương 37: Macao Sòng Bạc
Chương 38: Quay con thoi
Chương 39: Chặn đường
Chương 40: Sòng bạc cao thủ
Chương 41: Tông Sư cảnh giới
Chương 42: Đạo Gia Tông Môn
Chương 43: Phương gia Phương Văn
Chương 44: Một đầu Hắc Long
Chương 45: Ba cái bạn cùng phòng
Chương 46: Ba cái mỹ nữ
Chương 47: Ngươi mắng ai đây
Chương 48: Ủy viên học tập
Chương 49: Ở chung bạn cùng phòng
Chương 50: Chạy bộ sáng sớm