Chương 1: Thức tỉnh ký ức
Chương 2: Đầy bụng oan ức
Chương 3: Trước kia chuyện cũ
Chương 4: Hiểu rõ hiện trạng
Chương 5: Rèn luyện thân thể
Chương 6: Chuẩn bị sớm
Chương 7: Mưa gió nổi lên
Chương 8: Thiên tai tần phát
Chương 9: Đột gặp đại biến
Chương 10: Kinh tâm động phách
Chương 11: Người ở trên đường
Chương 12: Phòng ngừa chu đáo
Chương 13: Chẳng biết đi đâu
Chương 14: Xác định mục tiêu
Chương 15: Gặp phải cố nhân
Chương 16: Tạm thời yên ổn
Chương 17: Theo nhau mà tới
Chương 18: Thanh thản tháng ngày
Chương 19: Ôn dịch suy đoán
Chương 20: Lần thứ hai xuất phát
Chương 21: Giương buồm xuất phát
Chương 22: Rời đi lên thuyền
Chương 23: Đến phía nam
Chương 24: Chọn lựa địa phương
Chương 25: Thôn dung thôn mạo
Chương 26: Phân nền nhà
Chương 27: Trong thôn chuyện phiếm
Chương 28: Trên trấn hiểu biết
Chương 29: Gieo vào quả miêu
Chương 30: Kiến tốt tân phòng
Chương 31: Chuyển nhà niềm vui
Chương 32: Lao dịch bắt đầu
Chương 33: Ngày mùa tiết
Chương 34: Tân thu hoạch
Chương 35: Báo danh nhập học
Chương 36: Lên núi đốn củi
Chương 37: Đơn độc dạy học
Chương 38: Thu gặt rau dưa
Chương 39: Sương giá đến
Chương 40: Kháng hàn phòng chống rét
Chương 41: Tân ý nghĩ
Chương 42: Thắng mà không vẻ vang gì
Chương 43: Không ngậm mồm vào được
Chương 44: Hình thành bầu không khí
Chương 45: Tết đến tế tổ
Chương 46: Giao cho bằng hữu
Chương 47: Tiểu học tốt nghiệp
Chương 48: Một tiếng hót lên làm kinh người
Chương 49: Cho khen thưởng
Chương 50: Bờ sông thả câu