Chương 1: Thái Cực Bát Quái Đồ
Chương 2: Thần dịch
Chương 3: Lại bắt đầu lại từ đầu
Chương 4: Nhục nhã?
Chương 5: Xung đột
Chương 6: Xin nhớ kỹ, là ta bỏ ngươi
Chương 7: Cường thế trở về
Chương 8: Tiểu ma nữ
Chương 9: Khu vực tam giác
Chương 10: Túi Càn Khôn
Chương 11: Diệp Phần xảy ra chuyện
Chương 12: Lên núi tìm thuốc
Chương 13: Bất phàm túi Càn Khôn
Chương 14: Đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy
Chương 15: Nặng nề tiếng hít thở
Chương 16: Linh dược chuyên bán
Chương 17: Diệp Phần tỉnh lại
Chương 18: Không làm thịt ngươi thịt ai
Chương 19: Lại vào Sơn
Chương 20: Thị uy
Chương 21: Bạo động tấp nập
Chương 22: Cổ Xà hóa giao
Chương 23: Đoạt bảo
Chương 24: Bị đóng ở trên mặt đất Cổ Xà
Chương 25: Thoát khốn
Chương 26: Cứu người
Chương 27: Ta là người tốt
Chương 28: Xà huyết tôi thể
Chương 29: Chèn ép bắt đầu
Chương 30: Chiếm đoạt
Chương 31: Biến cố
Chương 32: Bị buộc bất đắc dĩ
Chương 33: Hoặc là không làm, đã làm thì cho xong
Chương 34: Gấp gáp
Chương 35: Thiên gia đột kích
Chương 36: Chứng minh
Chương 37: Thiên Vô Ngân hận
Chương 38: Đáng sợ
Chương 39: Chất vấn
Chương 40: Rời đi
Chương 41: Uy hiếp
Chương 42: Luyện hóa Cổ Xà tinh huyết
Chương 43: Nghi hoặc
Chương 44: Rơi xuống cường giả
Chương 45: Bị ngươi hại chết
Chương 46: Thái Cực Bát Quái Đồ hiển uy
Chương 47: Luyện Khí Quyển
Chương 48: Lực lượng mười phần
Chương 49: Lấy tiểu trấn vây quanh thành thị
Chương 50: Long thành