Chương: Tin tưởng vững chắc
Chương 1: Tô Trú
Chương 2: Ngủ say
Chương 3: Tập kích
Chương 4: Bí pháp
Chương 5: Truy tung
Chương 6: Trở tay không kịp
Chương 7: Xâm nhập
Chương 8: Thánh Xà linh Liên Đảo hội
Chương 9: 0 võ nghệ!
Chương 9: Bách ban võ nghệ!
Chương 10: Do dự liền sẽ chết
Chương 10: Do dự liền sẽ
Chương 11: Phá toái
Chương 11: Vỡ vụn
Chương 12: Chỉ dẫn
Chương 13: Cùng... Lập ước
Chương 14: Sóng ngầm
Chương 15: Khế ước
Chương 16: Tin tưởng
Chương 17: Nhân Loại thật có thú a
Chương 17: Nhân loại thật thú vị a
Chương 18: Ấm áp thế giới, cùng, kỳ tích thời đại
Chương: Quái Vật Bị Giết Liền Sẽ Chết Cuốn cuối ấm áp thế giới, cùng, kỳ tích thời đại
Chương 1: Chính quốc
Chương 2: Chư Thánh Đốc Chế
Chương 3: Nguyền rủa
Chương 3: Trớ chú
Chương 4: Ta cuồng nhân dã!
Chương 4: Ta cuồng nhân vậy!
Chương 5: Mơ mộng
Chương 6: Nhưng là, đại giới đây?
Chương 6: Nhưng là, đại giới đâu?
Chương 7: Chư giới mắt xích hủy diệt đếm ngược
Chương 8: Thiên Thần mức độ
Chương 8: Thiên thần khắc độ
Chương 9: Có một người anh em tốt
Chương 10: Ngài mới ngưu bức
Chương 11: Không có vấn đề
Chương 12: Cùng thổ hào làm bằng hữu cảm giác
Chương 13: Vũ khí cùng xu thế
Chương 14: Khu ma lực bành trướng
Chương 15: Phân biệt thiện ác thụ
Chương 15: Phân biệt thiện ác cây
Chương 16: Chính 1 thư viện
Chương 16: Chính Nhất thư viện
Chương 17: Ngày đi 1 thiện
Chương 17: Ngày làm một việc tốt
Chương 18: Quấy rầy
Chương 19: Săn giết bắt đầu