Chương 1: Kiếm Tông truyền nhân
Chương 2: Long Nguyên, thiên phú thần thông
Chương 3: Bán đấu giá tiểu sư muội nguyên vị nội y
Chương 4: Kiếm Tông, Khí Tông đổ chiến
Chương 5: Ba kiếm phế ba người
Chương 6: Quyết chiến Tư Quá Nhai
Chương 7: Làm ấm giường tiểu sư muội (4/ 4, hoa tươi đánh giá)
Chương 8: Bại tẫn Khí Tông môn nhân, trắng trợn thu liễm tích phân (1/ 4,, hoa tươi)
Chương 9: Đem Phong Thanh Dương xoá tên (2/ 4,, hoa tươi, đánh giá)
Chương 10: Bạch Thủ Thái Huyền Kinh
Chương 11: Tu luyện Tam Thiên Lôi Động (4/ 4,, hoa tươi)
Chương 12: Có như vậy làm ấm giường sao
Chương 13: Cùng bị mà ngủ
Chương 14: Trăm năm mối hận cũ, Hoa Sơn phong vân
Chương 15: Nhạc Linh San vs Lệnh Hồ Xung
Chương 16: Nhạc Bất Quần, ngươi cần thể diện không phải?
Chương 17: Chiến Nhạc Bất Quần, giải quyết xong ân oán
Chương 18: Đánh chết Nhạc Bất Quần
Chương 19: Nhập chủ Hoa Sơn, Phong Thanh Dương hiện thân
Chương 20: Thiếu lâm lấn thế đại kế
Chương 21: Phong Thanh Dương lửa giận
Chương 22: Độc Cô Cửu Kiếm
Chương 23: Thần khí, Thánh Đạo Chi Kiếm
Chương 24: Túy ông chi ý, cường địch tới cửa (1/ 4,, hoa tươi)
Chương 25: Giết ngươi, chỉ cần một kiếm
Chương 26: Hai kiếm, giết hai người
Chương 27: Tung Sơn Phái người tốt, tặng đầu người, tiễn tích phân
Chương 28: Đại Âm Dương tay
Chương 29: Rung một cái, Vẫn Lạc Tâm Viêm!
Chương 30: Mạc Dịch đùa lửa, Họa Thủy Đông Dẫn
Chương 31: Cõng nồi hiệp Đông Phương Bất Bại
Chương 32: Đông Phương Bạch xuất sơn, Mạc Dịch vào thanh lâu
Chương 33: Tự thủy niên hoa
Chương 34: Một cái đĩa đậu phộng, đánh ngã một đám
Chương 35: Nhập mạc chi tân, khinh bạc Đông Phương Bạch
Chương 36: Mạc Dịch vs Đông Phương Bạch
Chương 37: Trước giết Tung Sơn, phía sau diệt thiếu lâm (canh thứ ba,, hoa tươi)
Chương 38: Kiêu hùng bá đạo
Chương 39: Một kiếm đứt cổ (1/ 4, hoa tươi)
Chương 40: Có ái Tiểu Ni Cô
Chương 41: Dám cùng bần đạo đoạt sư thái (3/ 4.)
Chương 42: Điền Bá Quang tự thiến
Chương 43: Tùy hứng rung một cái!
Chương 44: Tìm đường chết Thiên Môn (phần 2,,)
Chương 45: Bi thương Thiên Môn đạo trưởng (canh thứ ba,, hoa tươi)
Chương 46: Đông Phương Bạch mê man (canh thứ tư,, hoa tươi)
Chương 47: Rửa tay chậu vàng, thời buổi rối loạn
Chương 48: Định Dật sư thái tới cửa nhân vật quan trọng (2/ 4,, hoa tươi)
Chương 49: Nghi Lâm mùi vị
Chương 50: Chính Tà tề tụ