Chương 1: Đại Ma Vương hệ thống
Chương 2: Ta đi đánh một cái máy bay
Chương 3: Không phục Solo
Chương 4: Cấp một Solo Kill
Chương 5: Nói ra ngươi ba vòng
Chương 6: Game đầu tiên
Chương 7: Cơ trí xin lỗi
Chương 8: Cần thêm tiền
Chương 9: Máy chạy bằng hơi nước khí người
Chương 10: Dự phán kéo
Chương 11: Trách không được một đánh bốn không thắng được
Chương 12: Thần kéo lật kèo
Chương 13: Tinh tế last hit
Chương 14: Chung Kết Thế Giới khai mạc
Chương 15: Lần đầu xem thi đấu
Chương 16: Lên mạng không cần tiền
Chương 17: KS chính xác tư thế
Chương 18: Bàn tay của Noxus
Chương 19: Có thể rút tiền mặt không
Chương 20: Vô liêm sỉ hệ thống
Chương 21: Quán Internet thi đấu
Chương 22: Tẩu vị huấn luyện
Chương 23: Tăng cao thẻ
Chương 24: Muốn đi học Tiếng Anh
Chương 25: Ma Vương tôn nghiêm
Chương 26: Thi đấu đến
Chương 27: Ta có đội ngũ
Chương 28: AP Malphite
Chương 29: Bùa Đầu Lâu
Chương 30: Sợ hãi
Chương 31: Đang hoàng trịnh trọng nói bậy nói bạ
Chương 32: Twisted Fate câu cá, người nguyện mắc câu
Chương 33: Thắng đầu
Chương 34: Dạy ngươi chơi Fizz
Chương 35: Sa Ngư
Chương 36: Từ chối cày thuê
Chương 37: Còn có bảy bộ đâu
Chương 38: Thể vóc dáng
Chương 39: 90 tỷ lệ thắng
Chương 40: Điện tử thi đấu chỉ có quán quân
Chương 41: Phiên dịch phiên dịch
Chương 42: Top Jarvan IV, nghịch ta tất chết
Chương 43: Sát Nhân Kiếm
Chương 44: Ta thanh máu đâu này?
Chương 45: Nghèo hài lòng
Chương 46: Thư tình
Chương 47: Tiền thưởng 2 vạn khối
Chương 48: Quỷ Thuật Yêu Cơ
Chương 49: Song bào thai Đường dưới
Chương 50: Ếch ngồi đáy giếng