Chương 1: 9 tuổi Loli tiểu Hinata
Chương 2: Hokage Thế giới ảo thuật
Chương 3: Liễu Thần Bá Vương sắc Haki!
Chương 4: Sarutobi khiếp sợ, Konoha khẩn cấp đề phòng
Chương 5: Ngươi nghĩ trở nên mạnh mẽ sao? Hinata tiểu nha đầu
Chương 6: Một mặt chân thật bánh mì loại lớn
Chương 7: Sợi tơ nhện, dấu chân ngựa, tiểu Hinata thiên phú
Chương 8: Ninja trường học thi lại
Chương 9: Thủ lôi, đánh lôi đài
Chương 10: Thi lại bắt đầu, Sasuke khiếp sợ
Chương 11: Kích thương Iruka
Chương 12: Ninja cũng quá da dòn đi
Chương 13: Vào xuân, Hinata tiến bộ
Chương 14: Trong tính cách chuyển biến
Chương 15: Khai giảng, năm thứ tư
Chương 16: Chuẩn bị bài sát hạch
Chương 17: Ba loại chuẩn bị bài trong cuộc thi dung
Chương 18: Không phải của mình quái lực (machamp)
Chương 19: Song khoa 100 phân
Chương 20: Dường như rất nhẹ dáng vẻ
Chương 21: Duy nhất thất bại
Chương 22: Lộng hắn một trận!
Chương 23: Liễu Thần quá khứ
Chương 24: Hinatavs Neji
Chương 25: Điểm Huyệt... Dường như không có việc gì??
Chương 26: Đánh bại Hyuga Neji!
Chương 27: Hyuga Neji tỉnh lại
Chương 28: Không có tiền phiền não
Chương 29: Hyuga Hiashi khiếp sợ
Chương 30: Tam thân thuật... Chakra
Chương 31: Thăm dò
Chương 32: Bốn mùa luân chuyển, một năm sau đó
Chương 33: Lần đầu sát nhân
Chương 35: Trên lực lượng tăng phúc
Chương 36: Senji Tsunade
Chương 37: Chân chính thể thuật
Chương 38: Hải Quân lục thức
Chương 39: Tsunade nghi hoặc
Chương 40: Đại mụ... Ngươi tốt phiền a
Chương 41: Vừa lúc tới một cái đống cát
Chương 42: Hỏa độn. Hỏa long viêm đạn!!
Chương 43: Thông Linh thú
Chương 45: Lôi Võng
Chương 46: Người đi - nhà trống
Chương 45: Tsunade cảm khái
Chương 46: Đã hơn một năm phía sau, năm lớp sáu, 12 tuổi
Chương 47: Hinata biến hóa
Chương 48: Chặn Anbu hồ
Chương 49: Thủy quốc
Chương 50: Thảo Chi Quốc phản nhẫn