Chương 1: Khó mà tin nổi sống lại
Chương 1: Bất khả tư nghị trùng sinh
Chương 2: Thần bí thiếu nữ
Chương 2: Thiếu nữ thần bí
Chương 3: Con riêng đãi ngộ
Chương 3: Con riêng đãi ngộ
Chương 4: Nam nhi làm tự cường
Chương 4: Nam nhi phải tự cường
Chương 5: Kỳ dị quyển sách
Chương 5: Kỳ dị quyển trục
Chương 6: Bao che nhất tỷ tỷ
Chương 6: Bao che nhất tỷ tỷ
Chương 7: Cút ra ngoài
Chương 7: Lăn ra ngoài
Chương 8: Chấp pháp trưởng lão ăn quả đắng
Chương 8: Chấp pháp trưởng lão kinh ngạc
Chương 9: Thiếu nữ Điền Nhã tâm tư
Chương 9: Thiếu nữ tâm tư của Điền Nhã
Chương 10: Cường thế Tần Dịch
Chương 11: Học cung trưởng lão
Chương 12: Nhất minh kinh nhân
Chương 13: Thất lạc Tần gia
Chương 14: Dược Long đan
Chương 15: Ngoài ý muốn tới chơi
Chương 16: Thần bí tín vật
Chương 17: Vương thất Thất công chúa
Chương 18: Ngươi lại là cái nào rễ hành?
Chương 19: Vân công tử rất khó chịu
Chương 20: Nhịn ngươi rất lâu
Chương 21: Ai là phế vật?
Chương 22: Tăng lên, Hóa Phàm ngũ giai
Chương 23: Thần bí tôn sứ
Chương 24: Âm Dương học cung
Chương 25: Cường thế sư huynh
Chương 26: Cảm giác cấp bách
Chương 27: Đúng là âm hồn bất tán Sử gia
Chương 28: Thất công chúa lòng hiếu kỳ
Chương 29: Phòng cháy phòng trộm phòng sư tỷ
Chương 30: Giật nảy cả mình
Chương 31: Ninh Thiên Thành
Chương 32: Triệt để đắc tội
Chương 33: Mới cũ học viên lễ ra mắt
Chương 34: Chèn ép không ngừng
Chương 35: Ngươi chơi vui vẻ liền tốt
Chương 36: Đại xuất danh tiếng Vân Phong
Chương 37: Trang bức trang quá đầu!
Chương 38: Lần nữa nhằm vào
Chương 39: Chơi với ngươi chơi
Chương 40: Vân Phong có chút sợ
Chương 41: Gấp mười lần viêm hỏa chi lực