Chương 1: Binh Vương trở về
Chương 2: Linh đồ không gian
Chương 3: Thoát thai hoán cốt bồn hoa
Chương 4: Cực phẩm băng đăng ngọc lộ
Chương 5: Lăng Thanh Tuyết
Chương 6: Thiếu nữ tình cảm
Chương 7: Oan đại đầu
Chương 8: Bước đầu quy hoạch
Chương 9: Trồng rau
Chương 10: 10 lần tốc độ thời gian trôi qua
Chương 11: Trắng trợn mua sắm
Chương 12: Siêu cấp rau dưa
Chương 13: Giâm cành
Chương 14: Bệnh trầm kha diệt hết
Chương 15: Tăng lên trên mọi phương diện
Chương 16: 3 sắc kỳ hoa tái hiện
Chương 17: Cấp tính tâm ngạnh
Chương 18: Đặc thù bệnh hoạn
Chương 19: Kinh động thị trưởng
Chương 20: Lâm Xảo muội muội
Chương 21: Bệnh tình trầm trọng nguy hiểm
Chương 22: Lập tức rõ ràng
Chương 23: Như bẻ cành khô
Chương 24: Phải đi 1 khởi đi
Chương 25: Hùng hổ doạ người
Chương 26: Lang Vương ra tay
Chương 27: Thủ trưởng 1 nộ
Chương 28: Đá vào tấm sắt
Chương 29: Bụi bậm lắng xuống
Chương 30: Điền thị trưởng thiện ý
Chương 31: Thanh Tuyết tới chơi
Chương 32: Ăn quá ngon
Chương 33: Hợp tác vui vẻ
Chương 34: Cấp tốc bán hết sạch
Chương 35: Ngưu nhất chuyển trường sinh
Chương 36: Trung Quốc tốt chủ thuê nhà
Chương 37: Dọn nhà
Chương 38: Giao hàng
Chương 39: Từ đó làm khó dễ
Chương 40: Ném ra ngoài
Chương 41: Thanh Tuyết buồn phiền
Chương 42: Dự tiệc
Chương 43: Lộc Du
Chương 44: Thắng được màu sắc cả sảnh đường
Chương 45: Trịnh tổng cành ô-liu
Chương 46: Toàn diện hợp tác
Chương 47: Linh quang 1 nhanh chóng
Chương 48: Sinh trưởng cây mọng nước
Chương 49: Thị trưởng xuống bếp
Chương 50: Linh đồ dị biến