Chương 1: Bị mất mạng
Chương 2: Không tên phục sinh
Chương 3: Thiếu niên thân thế
Chương 4: Không chết nguyên do
Chương 5: Lần đầu luyện thần công
Chương 6: Hai tia chân khí
Chương 7: Lên cấp nhất lưu
Chương 8: Tiểu đàm đáy nước
Chương 9: Nhất Âm nhất Dương
Chương 10: Ướp lạnh cự mãng
Chương 11: Một mình đấu cự mãng
Chương 12: Tây Giang Miêu trại
Chương 13: Tổ Tôn giặp nhau
Chương 14: Cửu Lê Thánh Tộc
Chương 15: Bốn phía cửa đá
Chương 16: Kim Tằm Cổ mẫu
Chương 17: Thu lấy Kim Tằm
Chương 18: Dám giết người
Chương 19: Tây Giang tập đoàn
Chương 20: Trên biển gặp nạn
Chương 21: Trọng Lực đai lưng
Chương 22: Thần kỳ số 1
Chương 23: Đơn giản như vậy
Chương 24: Bắc Cực Băng Đảo
Chương 25: Ba người đồng hành
Chương 26: Cực Địa Băng Hùng
Chương 27: Đại Phục Ma chưởng
Chương 28: Cửu Âm chữa thương
Chương 29: Đêm khuya tập kích
Chương 30: Diệt sạch địch tới
Chương 31: Hoài nghi thân phận
Chương 32: Lạnh lẽo Sàng Băng Liên
Chương 33: Vô Kỵ để lại
Chương 34: Càn Khôn Na Di
Chương 35: Tốt nghiệp cuộc thi
Chương 36: Tồi Tâm Chưởng Pháp
Chương 37: Đối chiến Karl
Chương 38: Tam Ảnh Phân Thân
Chương 39: Hấp Huyết Quỷ hiện
Chương 40: Huyết Dực giáng sinh
Chương 41: Huyết Tộc Thánh Tử
Chương 42: Beata Thân Vương
Chương 43: Thân phận xác nhận
Chương 44: Xi Vưu chân dung
Chương 45: Mười ba Huyết Vệ
Chương 46: Chân khí màu đỏ ngòm
Chương 47: Dịch Cân Đoán Cốt
Chương 48: Thoát thai hoán cốt
Chương 49: Tiên Thiên Cảnh Giới
Chương 50: Nội Thị Chu Thiên