Chương 1: Mới vừa xuyên qua thì có đại phiền toái
Chương 2: Hung hãn thực lực
Chương 3: Xác định mục tiêu
Chương 4: Bảy ngày kiểu ma quỷ tu luyện
Chương 5: Chilled đến, lực lượng kinh khủng
Chương 6: Biến thành siêu xayda
Chương 7: Xuyên việt chân tướng, Số liệu chi nhãn
Chương 8: Vũ Trụ lữ hành
Chương 9: Trong vũ trụ chuyển trạm, tao ngộ Bibidi
Chương 10: Thời gian cực nhanh, ba tháng sau
Chương 11: Namek tinh cầu cuộc hành trình
Chương 12: Đến từ người Namek khiêu khích
Chương 13: Siêu một toàn bộ công suất
Chương 14: Đại trưởng lão cùng Thần vũ trụ thỉnh cầu
Chương 15: Phàm Giới cùng Ma Giới
Chương 16: Tiềm lực đại bạo phát hậu quả
Chương 17: Bảy Viên Ngọc Rồng cùng hứa nguyện
Chương 18: Đại Giới Vương thần, MaBư
Chương 19: SS2 Bardock vs Tiểu Mabư
Chương 20: Bị dạy hư Buu
Chương 21: Chớp mắt lại là ba tháng
Chương 22: Bardock Cổ Tinh Cầu cuộc hành trình (trên)
Chương 23: Bardock Cổ Tinh Cầu cuộc hành trình (Hạ)
Chương 24: Rút gân lột da nướng xuyến đốt
Chương 25: Trước khi rời đi động tâm
Chương 26: Đánh với tháp Aloha
Chương 27: Siêu xayda vs ma hóa
Chương 28: Miểu sát
Chương 29: Giải quyết Bojack
Chương 30: Lia tham gia
Chương 31: Kinh thế chiến đấu, siêu xayda tầng thứ ba
Chương 32: Thời gian một năm trong chớp mắt
Chương 33: Địa Phủ hành trình
Chương 34: Nguy cơ, Buu tái hiện
Chương 35: MaBư béo gặt hái
Chương 36: Vừa lên tới chính là SS3
Chương 37: Dị biến
Chương 38: Thần hủy diệt đến
Chương 39: Đại chiến bắt đầu
Chương 40: Thần cùng thần!
Chương 41: Chiến bại cùng tỉnh ngộ
Chương 1: Đi tới Hokage Thế giới
Chương 2: Định đoạt
Chương 3: Chớp mắt mười năm
Chương 4: Tuổi nhỏ bản Cửu Đại Vĩ Thú
Chương 5: Đánh hồ ly lập uy
Chương 6: Lại là mười năm
Chương 7: Thất Vĩ gặp nạn
Chương 8: Quần ẩu Bát Kỳ Đại Xà
Chương 9: Minh Vương