Chương 2: Thời gian nghịch lưu
Chương 3: Tân sinh
Chương 4: Việc xấu xa
Chương 5: Trăng tròn
Chương 6: Chỗ tốt
Chương 7: Đệ đệ
Chương 8: Mẹ cả con nuôi
Chương 99: Nguyệt có thể ngôn
Chương 10: Từ bò đến đi
Chương 11: Thư, trà
Chương 12: Một tuổi
Chương 13: Tân khí tượng
Chương 14: Ba tuổi
Chương 15: Nha đầu
Chương 16: Liễu thị
Chương 17: Mông
Chương 18: Sức lực
Chương 19: Một câu quần ẩu
Chương 20: Thứ nữ
Chương 21: Muội muội, nữ nhi
Chương 22: Săn
Chương 23: Sử gia người tới
Chương 24: Cung biến
Chương 25: Ba ngày
Chương 26: Có tình, vô tình
Chương 27: Mê mang
Chương 28: Giang thị lại dựng
Chương 29: Thu
Chương 30: Tăng gia sản xuất
Chương 31: Phố phường
Chương 32: Giả gia rung chuyển
Chương 33: Giả Mẫn nước mắt
Chương 34: Sử gia, Giả gia
Chương 35: Lâm Uyên vấn đề
Chương 36: Lâm gia tân khí tượng
Chương 37: Thiếu niên cử nhân
Chương 38: Đính hôn
Chương 39: Sử gia tử
Chương 40: Quân công mặc sức tưởng tượng
Chương 41: Sự phát
Chương 42: Thánh chỉ
Chương 43: Thăng tước
Chương 44: Lâm Uyên việc hôn nhân
Chương 45: Sử thị trừ tộc
Chương 46: Lâm Uyên hỉ sự
Chương 47: Hải Lâm bảo tàng
Chương 48: Lâm Uyên tương tức phụ
Chương 49: Quê quán cầu viện
Chương 50: Nam hạ
Chương 51: Hắn là ai?

CÙNG TÁC GIẢ

CÙNG THỂ LOẠI