Chương 1: Long Thành
Chương 2: Nông Canh Vương
Chương 3: Phụng Nhân
Chương 4: Đột Tiến
Chương 5: Đó là cái gì
Chương 6: Đoạn làm người đi
Chương 7: Fermi Kế Hoạch
Chương 8: Qua Cầu
Chương 9: Giết Người
Chương 10: Ký Túc Xá
Chương 11: Bản Sự
Chương 12: Học Sinh Trung Tâm
Chương 13: Biển Người
Chương 14: Món Đồ Chơi Mới
Chương 15: Chạy Trốn
Chương 16: Hành Lang, Môn
Chương 17: Ký Túc Xá
Chương 18: Nhặt Lại Huấn Luyện
Chương 19: Trang Bị
Chương 20: Tin Tức
Chương 21: Quất Miêu Thi Xã
Chương 22: Fermi Quân Sư Chi Tâm
Chương 23: Xuất Phát
Chương 24: Động Thủ
Chương 25: Một Trống Mà Xuống
Chương 26: Đắc Thủ
Chương 27: Hội Chiến
Chương 28: Lễ Khai Giảng
Chương 29: Đặc Sắc Ban Đêm
Chương 30: Andrew Diệu Chiêu
Chương 31: Thần Tượng Chi Quang
Chương 32: Yến Chuẩn Bạo Đổi
Chương 33: Siêu Cường Kỹ Xảo
Chương 34: Hùng Vĩ Hiện Trường Trực Tiếp
Chương 35: Mai - Katherin Phòng Thí Nghiệm
Chương 36: Jasmine
Chương 37: Nụ Cười
Chương 38: Đổi Mới
Chương 39: Chớ Đến Tình Cảm
Chương 40: Số Liệu Cuồng Ma
Chương 41: Quang Giáp Mới Đổi Tên
Chương 42: Lại Là Báo Cáo
Chương 43: Mãnh Hổ Vồ Thỏ
Chương 44: To Gan Ý Nghĩ
Chương 45: Dị Thường Số Liệu
Chương 46: Pháo Kích
Chương 47: Thiên Nữ
Chương 48: Xui Xẻo Cận Hải
Chương 49: Chỉnh Đốn Tác Phong Túc Kỷ
Chương 50: Nổ Hắn!

CÙNG TÁC GIẢ

CÙNG THỂ LOẠI