Chương 1: Cường thế sống lại
Chương 2: Một kiếm đánh bại!
Chương 3: Hoang Lô Luyện Thể Thuật
Chương 4: Thảo Mộc Kiếm Quyết
Chương 5: Kiếm ý hình thức ban đầu
Chương 6: Luyện chế Tiên Thiên Đan
Chương 7: Hù dọa đến sắc mặt cũng bạch!
Chương 8: Ta không có nhiều thời gian!
Chương 9: Khiếp sợ toàn trường!
Chương 10: Lạt thủ tồi hoa!
Chương 11: Thanh danh vang dội!
Chương 12: Thái Huyền Ngũ Hành Kiếm thuật
Chương 13: Sóng gió nổi lên
Chương 14: Sát cơ âm thầm dâng
Chương 15: Linh bảo xuất thế
Chương 16: Chính ngươi cút đi!
Chương 17: Đùa bỡn Lam Đạo Sinh
Chương 18: Cướp!
Chương 19: Tới tay!
Chương 20: Thực lực đại tiến
Chương 21: Thanh Đế động phủ
Chương 22: Bảy thành kiếm ý
Chương 23: Chém chết Lam Đạo Sinh
Chương 24: Kiếm Tháp
Chương 25: Mười vị trí
Chương 26: Kiếm Tháp thế giới
Chương 27: Kiếm Ý Thảo
Chương 28: Đột phá, Tiên Thiên đỉnh phong!
Chương 29: Kiếm chiêu
Chương 30: Lấy một địch ba!
Chương 31: Đánh bẹp!
Chương 32: Kiếm ý Đại Hạp Cốc
Chương 33: Ngươi nói ta có không có tư cách?
Chương 34: Kiếm Ý Áp Bách
Chương 35: Bách Niên Kiếm Ý Thảo!
Chương 36: Giết Lâm Vũ!
Chương 37: Hết thảy đánh bay!
Chương 38: Các ngươi tất cả đều là tại tìm chết!
Chương 39: Đáng tiếc cái đó Lâm Vũ
Chương 40: Ngươi thật là tên biến thái!
Chương 41: Thanh Đồng Tú Kiếm
Chương 42: Ta phục!
Chương 43: Kiếm Tháp đạo tràng
Chương 44: Chung Thành Kiếm Ý!
Chương 45: Lại là hắn?!
Chương 46: Đứng ở đầu sóng gió trên!
Chương 47: Phong bạo đánh tới!
Chương 48: Lên đường
Chương 49: Rốt cuộc là ai giết ai?
Chương 50: Gia tộc nguy cơ (Cầu Nguyệt Phiếu // Châu)