Chương 1: Thư Hiểu Huy vẫn là Thử Tiểu Hôi
Chương 2: So miêu nha lợi hại sao
Chương 3: Lại một lần chi chi chi thanh
Chương 4: Kinh hồng thoáng nhìn nha
Chương 5: Thư Hiểu Huy có điểm minh bạch
Chương 6: Cục bột nếp chuột bánh chuột cầu
Chương 7: Lấy chiếc đũa kẹp một kẹp
Chương 8: Ta đại khái là chỉ phế chuột
Chương 9: Này ngoạn ý hống ai đâu?!
Chương 10: Vô cùng phối hợp
Chương 11: Mây đen tráo đỉnh vận xui
Chương 12: Quay ngựa mà không tự biết chuột
Chương 13: Quá khi dễ chuột!
Chương 14: Ác nhân! Khống chế cuồng!
Chương 15: Song sinh chiến sủng?
Chương 16: Phi cơ đều phải tạp mặt
Chương 17: Cho hắn lộng đem cây búa!
Chương 18: Tiểu thử cầu ở tắm rửa
Chương 19: Vũ trụ hamster nhỏ
Chương 20: Kỳ dị hiểu lầm
Chương 21: Hù chết chuột!
Chương 22: Chính là nhìn không thấy
Chương 23: Kết sỏi cái mao cầu!
Chương 24: Hamster não động
Chương 25: Trong suốt giải phẫu bàn!
Chương 26: Đoàn lên hiện béo
Chương 27: Ba hợp một
Chương 28: Cùng khoản hamster la chùy
Chương 29: Chuột gian không hủy đi
Chương 30: Bị bắt giảm viên
Chương 31: Sung sướng bào bào bào
Chương 32: Đáng thương khi trường!
Chương 33: Xuyên cái gương mặt tươi cười tiểu cầu
Chương 34: Giáo sư Ngụy bầy cá
Chương 35: Bồn rửa tay là cái vấn đề lớn
Chương 36: Cũng có thể biến đại
Chương 37: Tiểu thử cầu cùng đại miêu bánh
Chương 38: Tư lệnh Phương cùng Đại Quất (hơi ngược)
Chương 39: Ta là lạc trà chuột
Chương 40: Tân Thành tin tức bộ
Chương 41: Câu trước chuột cầu
Chương 42: Tiện hề hề tư thế ngủ
Chương 43: Đó là hàng trạm tháp
Chương 44: Chảy nước dãi ba thước!
Chương 45: Một thân tùng chi lục
Chương 46: Ra tới phóng cái phong
Chương 47: Tên gọi là gì?
Chương 48: Trường hợp hỗn loạn
Chương 49: Không phải Thử Tiểu Hôi
Chương 50: Đội trưởng Trần nôn nóng