Chương 1: Xem lễ
Chương 2: Biến đổi lớn
Chương 3: Lạc Nhật phong
Chương 4: Ngã xuống sườn núi
Chương 5: Hai cỗ thi cốt
Chương 6: Nhuốm máu vải rách
Chương 7: Hỗn Thiên Ma Vương
Chương 8: Ngàn năm lão quái
Chương 9: Đại Phạm Thiên Công
Chương 10: Bốn năm
Chương 11: Đại nạn không chết
Chương 12: Tam Vĩ Nê Ngạc
Chương 13: Lãnh diễm thiếu nữ
Chương 14: Trí mạng độc đao
Chương 15: Thần Thông một kích
Chương 16: Chạy ra bao vây
Chương 17: Độn Địa Thuật
Chương 18: Phản sát thích khách
Chương 19: Phất Hoa Điểm Huyệt Thủ
Chương 20: Kịch chiến bộc phát
Chương 21: Uy chấn toàn trường
Chương 22: Liên Vân Thập Tam Đao
Chương 23: Càn Cương Hỏa Nguyên Tráo
Chương 24: Long Trảo Thủ với Liệt Diễm Đại Hóa Chưởng
Chương 25: Băng Tuyết U Cơ với Đại Hóa Cuồng Sinh
Chương 26: Thần Thông đại chiến
Chương 27: Kim Ngọc tông tín vật
Chương 28: Nhậm Tiêu Dao
Chương 29: Gặp lại Lý Chính Long
Chương 30: Ảnh Sát môn
Chương 31: Thủ phạm thật phía sau màn
Chương 32: Đại chiến sắp nổi
Chương 33: Tu La chiến trường
Chương 34: Tật Phong Kiếm Pháp
Chương 35: Nửa bước Thần Thông
Chương 36: Kinh người thân thế
Chương 37: Không có huyết thống thân tình
Chương 38: Trước lúc ly khai
Chương 39: Thanh Vân sơn
Chương 40: Tóc bạc yêu thi
Chương 41: Vân đại thiếu
Chương 42: Tóc đỏ yêu thi
Chương 43: Thi độc nhập thể
Chương 44: Giải độc chi pháp
Chương 45: Điểm huyệt phong độc
Chương 46: Cổ Đế mộ
Chương 47: Áo hồng yêu thi
Chương 48: Diễm Tiêu đạn hiển uy
Chương 49: Tóc bạc yêu thi
Chương 50: Kịch chiến sinh tử