Chương 1: Khởi Nguyên Đại Lục
Chương 2: Thực Nham bộ lạc
Chương 3: đoạt xá Nguyên Thủy Vũ Trụ
Chương 4: mộ bụi tiên phủ
Chương 5: rơi căn
Chương 6: hủy diệt chi địa
Chương 7: mộ bụi trở về
Chương 8: ngủ say giới thú Vương giả
Chương 9: quyết chiến trước giờ
Chương 10: quyết chiến bộc phát
Chương 11: pho tượng đến tay
Chương 12: quyết chiến kết thúc
Chương 13: La Phong ‘ lão sư ’
Chương 14: La Phong ‘ dã tâm ’
Chương 15: tiến về trước hủy diệt chi địa
Chương 16: hủy diệt chi địa cảm ngộ
Chương 17: Cự Phủ
Chương 18: áo đen thanh niên
Chương 19: La Phong đồ đệ
Chương 20: xe cáp treo
Chương 21: ba cái Luân Hồi
Chương 22: nhân loại hội nghị
Chương 23: nhân loại lực ngưng tụ
Chương 24: nhân loại cường giả tiến vào Khởi Nguyên Đại Lục
Chương 25: Tấn quốc che giấu truyền thừa
Chương 26: La Phong cuồng hỉ
Chương 27: bộ lạc chiến tranh
Chương 28: tinh mang
Chương 29: đại chiến
Chương 30: Ma La vung ra tay( Ma La tát ra tay)
Chương 31: đáng thương tinh mang
Chương 32: vĩnh viễn viêm bộ lạc tham chiến
Chương 33: chiến cuộc mở rộng
Chương 34: nô dịch xưng thánh
Chương 35: Tuế Nguyệt Thần Vương
Chương 36: đỉnh phong Thần Vương truyền thừa
Chương 37: xa hơn hủy diệt chi địa
Chương 38: hạch tâm khu vực
Chương 39: hủy diệt Thâm Uyên
Chương 40: hình người quái thú
Chương 41: kích đấu
Chương 42: lấy được hủy diệt chi tâm
Chương 43: cổ biển chi thuyền
Chương 44: đoạt thức ăn trước miệng cọp
Chương 45: kích Chiến Thần Vương
Chương 46: giao dịch
Chương 47: hủy diệt ngộ giới
Chương 48: giả thuyết đại lục
Chương 49: minh không thành
Chương 50: đánh bạc đấu

CÙNG TÁC GIẢ

CÙNG THỂ LOẠI