Chương 1: Gặp nhau lần nữa
Chương 2: Chip khởi động
Chương 3: Lần thứ nhất
Chương 4: Pokéblock
Chương 5: Viper huấn luyện viên
Chương 6: Trao đổi sở
Chương 7: Rời đi căn cứ
Chương 8: Zubat hang động
Chương 9: Chiến Zubat thủ lĩnh
Chương 10: Chế tác Pokéblock
Chương 11: Nhấm nháp
Chương 12: Xảo ngộ tổ ba người
Chương 13: Chiến tổ ba người
Chương 14: Weedle lãnh địa
Chương 15: Pinsir
Chương 16: Kỹ năng đĩa CD
Chương 17: Beedrill hiện
Chương 18: Beedrill tộc đàn
Chương 19: Rút lui
Chương 20: Trứng Pokemon
Chương 21: Beedrill thủ lĩnh
Chương 22: Đánh bại Beedrill thủ lĩnh
Chương 23: Trở về
Chương 24: Lại đến trao đổi sở
Chương 25: Trao đổi trứng Pokemon
Chương 26: Bóng Tối
Chương 27: Trao đổi kỹ năng
Chương 28: Khảo thí tái khởi
Chương 29: Nhẹ nhõm thứ nhất
Chương 30: Giết gà dọa khỉ
Chương 31: Cự tuyệt
Chương 32: Shadow
Chương 33: Pinsir báo thù
Chương 34: Thụ thương
Chương 35: Slowpoke
Chương 36: Thu phục
Chương 37: Bận rộn buổi chiều
Chương 38: Mưa to gió lớn
Chương 39: Golduck chi uy
Chương 40: Báo thù chi tâm
Chương 41: Đi đường
Chương 42: Phát hiện
Chương 43: Bắt đầu đi săn
Chương 44: Nhỏ yếu tức là nguyên tội
Chương 45: Cái thứ nhất thủ hạ
Chương 46: Đưa Koffing
Chương 47: Tiếp tục đi đường
Chương 48: Scyther
Chương 49: Táo bạo Nidoking
Chương 50: Ngốc manh Onix