Chương 1: Mãng tước nuốt rồng
Chương 2: Nguyên văn
Chương 3: Tô ấu vi
Chương 4: Sức mạnh của nguyên văn
Chương 5: Tề nhạc, liễu khê
Chương 6: Từ đường đất tổ
Chương 7: Vùng đất thần bí
Chương 8: Tìm bát mạch
Chương 9: Bát mạch xuất hiện
Chương 10: Nhận được cơ duyên
Chương 11: Khẩu vị của Tề Vương
Chương 12: Nguyên thực
Chương 13: Trùng mạch
Chương 14: Thần hồn
Chương 15: Hỗn độn thần ma quan tưởng pháp
Chương 16: Đào góc tường
Chương 17: Lâm phong
Chương 18: Văn võ!
Chương 19: Khai mạch
Chương 20: Nguyên thuật
Chương 21: Long bộ, long bi thủ
Chương 22: Đại khảo tiến đến
Chương 23: Để lộ tài hoa
Chương 24: Lộ ra uy thế
Chương 25: Chiến lâm phong
Chương 26: Xu thế quật khởi
Chương 27: Kết thúc kỳ thi
Chương 28: Vào giáp viện
Chương 29: Thác ngọc linh
Chương 30: Mở đệ tam mạch
Chương 31: Lập uy
Chương 32: Băng hỏa tụ nguyên văn
Chương 33: Hai nàng gặp mặt
Chương 34: Mưu linh thác
Chương 35: Trận chiến ở Thác Ngọc Linh
Chương 36: Ám chiêu
Chương 37: Song song đột phá
Chương 38: Hắc Lâm sơn mạch
Chương 39: Gặp phải kẻ địch
Chương 40: Chỉ còn lại vật này thôi ư?
Chương 41: Huyền mang thuật
Chương 42: Tam thập lục thú khai mạch văn
Chương 43: Tu luyện Huyền Mang Thuật
Chương 44: Sự tiến bộ của Tô Ấu Vi
Chương 45: Trước khi phủ thí
Chương 46: Phủ thí bắt đầu
Chương 47: Sự thay đổi khác thường
Chương 48: Đánh bại một người
Chương 49: Chiến đấu với Liễu Khê
Chương 50: Cả quảng trường kinh sợ

CÙNG TÁC GIẢ

CÙNG THỂ LOẠI