Chương 1: Thần thụ nguy cơ
Chương 2: Lại thấy xuyên qua
Chương 3: Hỏa Lân thảo
Chương 5: Kodo trấn
Chương 6: Dong Binh công hội
Chương 7: Thần bí đá
Chương 8: Hệ “Thủy” ma hạch
Chương 9: Thần tứ quả thực
Chương 10: Tử Linh chi quả
Chương 11: Cấp bốn thực sư
Chương 12: Ô Liêm môi
Chương 13: Thời gian trôi qua
Chương 14: Càn Khôn chi giới
Chương 15: Nghịch Thiên thuật
Chương 16: “Bắc Minh thần công”
Chương 17: Hấp thu
Chương 18: Chiến Lang Tod
Chương 19: Nguy cơ
Chương 20: Tính toán
Chương 21: Cấm chế hàng giai
Chương 22: Gây sự
Chương 23: Hoàng Kim võ sĩ
Chương 24: Thiếu niên thần bí
Chương 25: Lokuen
Chương 26: Đánh bại
Chương 27: Cấp bảy Bạch Kim võ sĩ
Chương 28: Lokuen hi vọng
Chương 29: Nhân tạo thần tứ quả thực
Chương 30: Thành công thăng cấp
Chương 31: Tật Phong kiếm
Chương 32: Rời khỏi Kodo
Chương 33: Nguyên thạch
Chương 34: Ma lực nước thuốc
Chương 35: Chủ quán Mobizi
Chương 36: Khiếp sợ
Chương 37: Khủng bố Kaslow
Chương 38: Ba thị huynh đệ
Chương 39: Phù Ngân quả
Chương 40: Xung đột
Chương 41: Coi thường
Chương 42: Trả thù
Chương 43: Chém giết
Chương 44: Phẫn nộ Kaslow
Chương 45: Cung đình người đến
Chương 46: Hắn nhất định phải chết
Chương 47: Gặp lại
Chương 48: Chân chính kẻ địch
Chương 49: Ác ma nguyền rủa
Chương 50: Quái lạ Ba thị huynh đệ
Chương 51: Nexant bệ hạ

CÙNG TÁC GIẢ

CÙNG THỂ LOẠI