Chương 1: “Bảo bối”
Chương 2: “Con thỏ”
Chương 3: “Kinh hỉ”
Chương 4: “Bổ sung”
Chương 5: “Ma cũ bắt nạt ma mới”
Chương 6: “Tai họa”
Chương 7: “Hoa hồng”
Chương 8: “Điên rồi”
Chương 9: “Táo bạo”
Chương 10: “Lý trí”
Chương 11: “Khiếp sợ”
Chương 12: “Dao Dao”
Chương 13: “Tốt sờ”
Chương 14: “Xảy ra chuyện”
Chương 15: Trước mặt mọi người công chúa ôm
Chương 16: “Van ngươi ca ca”
Chương 17: “An phận điểm, con thỏ.”
Chương 18: Thích Thần bão nổi
Chương 19: Quan hệ lộ ra ánh sáng
Chương 20: Sờ hầu kết
Chương 21: Đưa tới cửa
Chương 22: “Ta ôm ngươi trở về?”
Chương 23: “Nhà ta con thỏ”
Chương 24: “Ngươi đừng thích các nàng”
Chương 25: Con thỏ đi tắm
Chương 26: “Ngươi dĩ nhiên thật trở về nước”
Chương 27: Thích Thần cùng Cung Hân Nhị “Nghe đồn”
Chương 28: “Ngươi cầu ta”
Chương 29: Ghen
Chương 30: Thích Thần bệnh
Chương 31: Tình nhân hoạt động
Chương 32: Thích
Chương 33: Câu dẫn
Chương 34: Dấu đỏ
Chương 35: Hạnh phúc sao
Chương 36: Học được chấm mút con thỏ
Chương 37: Hôn
Chương 38: “Liền hôn một chút”
Chương 39: “Làm hư”
Chương 40: “Muốn đánh nhau phải không?”
Chương 41: Tai họa
Chương 42: “Con thỏ... Ta trở về”
Chương 43: Kém một tuyến tỏ tình
Chương 44: “Có ta ở đây, nàng sẽ không xảy ra chuyện.”
Chương 45: “Bảo hộ ca ca”
Chương 46: “... Ghét nhất ngươi.”
Chương 47: Nguy hiểm tính mạng
Chương 48: Lựa chọn
Chương 49: “Đừng khóc”
Chương 50: “Đau”