Chương: Giới thiệu
Chương 1: Truyện Việt - Hệ Thống Nhận Chủ
Chương 2: Nhiệm vụ
Chương 3: Phú bà đầu tiên
Chương 4: Vũ trụ đệ nhất cá viên chiên
Chương 5: Loli phú bà là rất bá đạo
Chương 6: Thiên Niên Sát!? Khỏa Thân Thuật!?
Chương 7: Tiểu bạch kiểm cũng là phải lăn lộn
Chương 8: Lần đầu luyện đan (1)
Chương 9: Lần đầu luyện đan (2)
Chương 10: Phú bà, đấu đan!
Chương 11: Tiểu bạch kiểm, đấu đan!
Chương 12: Cứ gọi là Dược lão đi!
Chương 13: Luyện dược sư công hội
Chương 14: Khảo thí luyện dược sư
Chương 15: Thừa Phong Truy Nguyệt Tán
Chương 16: Bị... Hôn lén a!
Chương 17: Nhiệm vụ tu chân
Chương 18: Tiểu thí ngưu đao
Chương 19: Cấp 2 hoàn mỹ đan dược
Chương 20: Tam Thân Thuật
Chương 21: Công lược Gia Nguyệt phú bà (1)
Chương 22: Công lược Gia Nguyệt phú bà (2)
Chương 23: Công lược Gia Nguyệt phú bà (3)
Chương 24: Trần Mai Tú Anh
Chương 25: Nhiệm vụ tu chân (1)
Chương 26: Nhiệm vụ tu chân (2)
Chương 27: Thức tỉnh huyết mạch
Chương 28: Bí mật thân thế
Chương 29: Chính đạo cự đầu và Ma đạo tiểu thư
Chương 30: Cấp 2 Hệ thống
Chương 31: Nhiệm vụ hàng ngày
Chương 32: Vệ Đại
Chương 33: Đối chiến Vệ Đại
Chương 34: Tên là Khương Ngọc Ngân
Chương 35: Thân thế của Khương Ngọc Ngân
Chương 36: Lý Gia Như
Chương 37: Đối chiến Lý Gia Như
Chương 38: Công lược Gia Như phú bà (1)
Chương 39: Công lược Gia Như phú bà (2)
Chương 40: Akatsuki!
Chương 41: Má ơi! Maaaaa!
Chương 42: Tiểu Bạch Kiểm và Phú Bà chuyện hàng ngày (1)
Chương 43: Tiểu Bạch Kiểm và Phú Bà chuyện hàng ngày (2)
Chương 44: Kế hoạch đấu giá
Chương 45: Cha mẹ không có ai hố con như vậy!
Chương 46: Truyền thuyết Hồ Tây
Chương 47: Đánh chết cha hắn!
Chương 48: Hay là... Gạo nấu thành cơm đi!?
Chương 49: Ban Lan Hổ