Chương 1: Linh Lộ bảng
Chương 2: Huyết Mạch Chi Lực
Chương 3: Cửu Uyên Long
Chương 4: Tà Linh Tộc
Chương 5: Tà Hoàng Tỉ
Chương 6: Ta muốn giết ngươi.
Chương 7: Thức tỉnh
Chương 8: Cửu Uyên Giản
Chương 9: Lại có người lên bảng.
Chương 10: Thương Khung cung
Chương 11: Lên đường tới Linh Lộ
Chương 12: Liễm Khí quả
Chương 13: Đây là?Vương Chi Mục?
Chương 14: Triệu Sư
Chương 15: Linh Huyền Phong
Chương 16: Đồng bạn!
Chương 17: Gặp lại Đường Tu Nhai.
Chương 18: Ngươi Biết Mục Tôn?
Chương 19: Linh Lộ bên trong
Chương 20: Răng rắc.
Chương 21: Khẩu khí thật lớn!
Chương 22: Đúng là Khương Dịch Niên cùng Lạc Trần.
Chương 23: Bọn gia hỏa này, thật đúng là phiền phức.
Chương 24: Ngươi có biện pháp nào?
Chương 25: Bạch!
Chương 26: Táng Linh cốc bên ngoài.
Chương 27: Nhị Ca, liền là bọn hắn khi dễ ta
Chương 28: Lạc Trần thực lực mạnh bao nhiêu.
Chương 29: Lạc Trần tại Khương Dịch Niên bên tai nhẹ nói ra.
Chương 30: Táng Linh cốc mặc dù là một cái cốc
Chương 31: Bất quá, liền coi như bọn họ biết lại như thế nào?
Chương 32: Lạc Trần vỗ tay bảo hay, hai mắt híp lại.
Chương 33: Lúc này, Khương Dịch Niên trong lòng đã có một cái dự định.
Chương 34: Cụ thể có thập làm sao biện pháp
Chương 35: Nhanh lên, nhanh lên nữa.
Chương 36: Đỗ Đao, cẩn thận một chút, ngươi chém giết có thể là Độc Nhãn Kim Sư con non
Chương 37: Âm Dương linh quả.
Chương 38: Ngươi nếu là muốn thử một chút, cũng tốt.
Chương 39: Huyền Minh U Xà
Chương 40: Hỏa cầu lớn
Chương 41: Ha ha, cười chết ta rồi!
Chương 42: Máu tươi cũng không có chảy tới!
Chương 43: Ngươi là ai?
Chương 44: Lâm Vũ Hàn làm nhục.
Chương 45: Táng Linh cốc lối vào đi ra ngoài.
Chương 46: Tần Uyên!
Chương 47: Tần Uyên khẽ quát một tiếng, lần nữa công tới.
Chương 48: Tần Uyên, là ngươi tên súc sinh này, súc sinh a!
Chương 49: Này không phù hợp lẽ thường.
Chương 50: Ngay tại Lăng Tùng sững sờ thời điểm

CÙNG TÁC GIẢ

CÙNG THỂ LOẠI