Chương 1: Thiên tài bị vứt bỏ
Chương 2: Thần bí lão đầu
Chương 3: Trọng sinh tự tin
Chương 4: Khổ tu một năm
Chương 5: Thiệp mời
Chương 6: Tam tộc đại hội
Chương 7: Mê người phần thưởng
Chương 8: Lữ Chiến
Chương 9: Cường hãn quyết đấu
Chương 10: Phong Cơ Tử
Chương 11: Cường giả chân chính
Chương 12: Phong lão
Chương 13: Đội lính đánh thuê
Chương 14: Trong truyền thuyết Phệ Hồn Yêu Nữ
Chương 15: Muốn đánh lén ta?
Chương 16: Mở ra phong ấn
Chương 17: Hình Quyết thân phận chân thật
Chương 18: Chẳng lẽ là diễm ngộ?
Chương 19: Ngự Phong Các 【 】
Chương 20: Ăn cướp? Phản ăn cướp!
Chương 21: Rèn luyện ngươi một chút
Chương 22: Trúng thưởng 【 】
Chương 23: Cường đại linh hồn lực lượng
Chương 24: Cự tuyệt
Chương 25: 】
Chương 26: Khách tới thăm
Chương 27: Người yêu gặp nhau
Chương 28: Tu luyện Tật Phong Thuật 【 】
Chương 29: Cũng đi không được
Chương 30: Tốc độ cùng phòng ngự
Chương 31: Nội các khảo hạch 【 】
Chương 32: Đối chiến Bạch Vân Phi
Chương 33: Thu hoạch được vô địch
Chương 34: Vào nội các 【 】
Chương 35: Mạnh nhất ngôi sao mới
Chương 36: Tu luyện Trảm Phách Kiếm
Chương 37: Tu Luyện các huyết án 【 】
Chương 38: Chấp Pháp các
Chương 39: Tuyên bố
Chương 40: Nhắc nhở 【 】
Chương 41: Quyết định
Chương 42: Không nói gì phẫn nộ 【 】
Chương 43: Làm hỏng việc hậu quả
Chương 44: Gieo gió gặt bão
Chương 45: Gặp lại Tiểu Thiến 【 】
Chương 46: Quỷ dị mật thất
Chương 47: Thần bí sinh vật 【 】
Chương 48: Linh hồn thể
Chương 49: Khủng bố tự bạo
Chương 50: Phệ Hồn quyết 【 】