Chương 1: Đó là cái gì?
Chương 2: Băng tan sống lại
Chương 3: Mắc nạn minh tinh?
Chương 4: Trứng sinh hài tử
Chương 5: Đây chỉ là cái bình thường hài tử?
Chương 6: Lại không dấu vết
Chương 7: Lam Hiên Vũ
Chương 8: Sáu năm sau
Chương 9: Võ hồn thức tỉnh
Chương 10: Chỉ cần nhi tử
Chương 11: Hồn lực khảo thí
Chương 12: Thần bí chiếc nhẫn
Chương 13: Đồng thời xuất hiện hai cái Hồn Hoàn
Chương 14: Lam Tiêu hỗn loạn
Chương 15: Diệp Linh Đồng
Chương 16: Điểm nhẹ bóp
Chương 17: Học tập
Chương 18: Diệp Linh Đồng tổn thương
Chương 19: Thi cuối kỳ
Chương 20: Mất đi hiệu lực Hồn kỹ
Chương 21: Diệp Phong đăng môn
Chương 22: Lam Ngân vòng lại, ngưng nước thành băng
Chương 23: Sức ăn tăng lên dữ dội
Chương 24: Tinh thần lực khảo thí
Chương 25: Phi thuyền vũ trụ
Chương 26: Vũ trụ bay lượn
Chương 27: Đường Nhạc xuất đạo
Chương 28: Đường Nhạc cùng Hiên Vũ
Chương 29: Na Na cùng Hiên Vũ
Chương 30: Cảm giác đã từng quen biết
Chương 31: Đấu Khải figure
Chương 32: Gặp lại Na Na
Chương 33: Ta có khả năng làm lão sư của hắn
Chương 34: Cửu Long hí châu
Chương 35: Mất tích
Chương 36: Trò chơi
Chương 37: Gia đình lão sư
Chương 38: Na Na lão sư
Chương 39: Mối nguy
Chương 40: Hai loại năng lượng
Chương 41: Chiếc nhẫn hóa kích
Chương 42: Dẫn đạo
Chương 43: Cận chiến Lam Hiên Vũ
Chương 44: Tái chiến Diệp Linh Đồng
Chương 45: Kim văn Lam Ngân thảo
Chương 46: Trưởng thành
Chương 47: Kim Long Kinh Thiên
Chương 48: Nhạc công tử ca
Chương 49: Giàn nhún, xâm lấn
Chương 50: Thòng lọng

CÙNG TÁC GIẢ

CÙNG THỂ LOẠI