Chương 1: Trùng sinh
Chương 2: Ếch ngồi đáy giếng
Chương 3: Phạt đứng
Chương 4: Trăm vạn Yêu Linh tệ?
Chương 5: Ma Dược sư?
Chương 6: Tiếu Ngưng Nhi
Chương 7: Đạo Dẫn Chi Thuật
Chương 8: Trị liệu thương thế
Chương 9: Bữa sáng
Chương 10: Lôi Hỏa Thánh Điển
Chương 11: Uy hiếp
Chương 12: Linh Hồn Hải
Chương 13: Khảo thí thiên phú
Chương 14: Thiên Đạo Thần Quyết
Chương 15: Thỉnh giáo
Chương 16: Yêu thuật?
Chương 17: Ném ra ngoài
Chương 18: Minh văn đại sư?
Chương 19: Thế gia đệ tử
Chương 20: Tử Lam thảo
Chương 21: Tác dụng của Tử Lam thảo
Chương 22: Băng Hoàng
Chương 23: Giết người rồi!
Chương 24: Xuất phát
Chương 25: Dực Long thế gia
Chương 26: Linh hồn hóa hình
Chương 27: Giao cho ta a!
Chương 28: Hô Duyên Lan Nhược
Chương 29: Một quyền
Chương 30: Linh hồn lực đọ sức
Chương 31: Tuyết Anh yêu linh
Chương 32: Di tích
Chương 33: Tiễn thuật
Chương 34: Linh cấp yêu thú
Chương 35: Họa thủy đông dẫn
Chương 36: Số mạng
Chương 37: Không Minh Đại Đế
Chương 38: Tàn trang
Chương 39: Thâm thuý bảo thạch
Chương 40: Ảnh Yêu Linh Đăng
Chương 41: Thẩm Phi
Chương 42: Có chí không tại tuổi lớn
Chương 43: Luyện Đan Đại Sư?
Chương 44: Thông qua được...
Chương 45: Đan dược cách điều chế
Chương 46: Nhiếp Ly sư phó?
Chương 47: Cuối năm khảo thí
Chương 48: Thiên Huyễn Thánh Cảnh?
Chương 49: Lực lượng khảo thí
Chương 50: Quyền kình

CÙNG TÁC GIẢ

CÙNG THỂ LOẠI