Chương 1: Ta chờ ngươi chết
Chương 2: Người một nhà
Chương 3: Khóa trước
Chương 3: Trước giờ học
Chương 4: Diệt Tình hoàn
Chương 5: Cám ơn ngươi
Chương 5: Cảm tạ ngươi
Chương 6: Cơm trưa thời gian
Chương 6: Thời gian bữa trưa
Chương 7: Phẫn nộ chi chủ
Chương 8: A Quỷ
Chương 9: Họp bữa cơm
Chương 9: Bữa tiệc
Chương 10: Đố kị
Chương 10: Ghen ghét
Chương 11: Ở trọ
Chương 12: Tiên nhân khiêu
Chương 13: Phòng mạch
Chương 13: Phòng khám bệnh
Chương 14: Đông Hồ xã
Chương 15: Kiếm đến
Chương 15: Kiếm tới
Chương 16: Quán bar
Chương 17: Tuyệt Vọng Chi Châu
Chương 18: Đông hồ võ quán
Chương 19: Nghe góc tường
Chương 20: Vào quán
Chương 20: Nhập quán
Chương 21: Tiên võ khác biệt
Chương 21: Tiên vũ khác biệt
Chương 22: Luyện võ
Chương 23: Vui sướng lực lượng dùng pháp
Chương 23: Cách dùng vui sướng chi lực
Chương 24: Cảnh giới thứ nhất
Chương 24: Đệ nhất cảnh
Chương 25: Vui sướng chữa trị phẫn nộ
Chương 26: Số bảy hẻm (thượng)
Chương 26: Ngõ số 7 (thượng)
Chương 27: Số bảy hẻm (hạ)
Chương 27: Ngõ số 7 (hạ)
Chương 28: Nhà ma trải qua nguy hiểm (thượng)
Chương 28: Quỷ ốc lịch hiểm (thượng)
Chương 29: Nhà ma trải qua nguy hiểm (trung)
Chương 29: Quỷ ốc lịch hiểm (trung)
Chương 30: Nhà ma trải qua nguy hiểm (hạ)
Chương 30: Quỷ ốc lịch hiểm (hạ)
Chương 31: Phá chướng giả
Chương 31: Phá chướng người
Chương 32: Tiểu quỷ khổ nạn (thượng)
Chương 32: Khổ nạn tiểu quỷ (thượng)