Chương 1: Hệ thống đại phản diện
Chương 2: Có thể giết người, đó chính là kiếm!
Chương 3: Trời muốn diệt vong, tất khiến cho điên cuồng
Chương 4: Ta thuận tay phải hơn
Chương 5: Ngụy biện
Chương 6: Hoàn thành nhiệm vụ
Chương 7: Đại Tu Di Kiếm Pháp
Chương 8: Đánh chết quá tàn nhẫn, chỉ đánh cho tàn phế
Chương 9: Cải cách
Chương 10: Rượu mời không uống muốn uống rượu phạt
Chương 11: Hổ tam gia tham lam
Chương 12: Sự thay đổi của khoái hoạt lâm
Chương 13: Tiền tài lấy lòng người
Chương 14: Tai bay vạ gió, đâm lao theo lao
Chương 15: Sự thật khắc nghiệt
Chương 16: Cổ động lòng người
Chương 17: Thích sát
Chương 18: Khoái Kiếm Tu Di
Chương 19: Đại sự cận kề
Chương 20: Thẩm vấn
Chương 21: Dáng vẻ diễn xuất
Chương 22: Đấu đá và rút thưởng
Chương 23: Xưng hùng võ lâm, vung kiếm tự cung
Chương 24: Truyền thụ công pháp
Chương 25: Không có võ kỹ hoàn toàn vô dụng
Chương 26: Nỗi xót xa của bang chúng cấp thấp
Chương 27: Hạt giống dã tâm
Chương 28: Các bên phản ứng
Chương 29: Tổng Bổ Đầu Đông Thập Nhị Phường
Chương 30: Dối trên gạt dưới
Chương 31: Vu oan giá họa
Chương 32: Tiến đánh thanh trúc bang
Chương 33: Cường địch la chấn
Chương 34: Vĩnh lạc phường thuộc về ngươi
Chương 35: Cho hỏi, là ai cho ngươi tự tin và dũng cảm
Chương 36: Lời ta nói chính là quy tắc
Chương 37: Bí mật của lý hoại
Chương 38: Hổ tam gia hối hận
Chương 39: Gây sự
Chương 40: Thực cho rằng ta không dám giết ngươi
Chương 41: Mang quà đến cho nghĩa phụ
Chương 42: Trung thành và phản bội
Chương 43: Chuyển biến lớn
Chương 44: Sự lo âu của sa bang chủ
Chương 45: Hận cực quyền, cừu cực chưởng
Chương 46: Lão lang gì chứ? Một con cẩu bệnh mà thôi
Chương 47: Ngươi cũng xứng để nói quy tắc với ta sao?
Chương 48: Suy tính của tam anh hội
Chương 49: Chiêu mộ
Chương 50: Đây là ngươi đang ép ta giết ngươi