Chương 1: Thê thiếp cả vườn
Chương 2: Tin dữ truyền đến
Chương 3: Cả đời mới gặp
Chương 4: Tái khởi ràng buộc
Chương 5: Trí kế chồng chất
Chương 6: Lần đầu động tình
Chương 7: Mưa to tầm tã
Chương 8: Mập mờ tình cảm
Chương 9: Động tình chi thủy
Chương 10: Ùn ùn kéo đến
Chương 11: Đại thù được báo
Chương 12: Hương thơm di động
Chương 13: Sóng ngầm mãnh liệt
Chương 14: Giương cung bạt kiếm
Chương 15: Nghi ngờ tầng tầng
Chương 16: Đêm dài kinh mộng
Chương 17: Không hẹn mà gặp
Chương 18: Anh hùng cứu mỹ nhân
Chương 19: Khế ước mua bán nhà địa khế
Chương 20: Nông thôn phong vị
Chương 21: Mỹ nữ thân giới
Chương 22: Gian lừa chi tội
Chương 23: Tai tinh phủ xuống
Chương 24: Biến đổi bất ngờ
Chương 25: Phong ba tái khởi
Chương 26: Từng bước ép sát
Chương 27: Quanh co
Chương 28: Phấn khởi phản kích
Chương 29: Gợn sóng tái khởi
Chương 30: Mưa gió qua đi
Chương 31: Con cái thần thái
Chương 32: Ngư chết phá
Chương 33: Đại thù được báo
Chương 34: Bình tĩnh năm tháng
Chương 35: Thiếu nữ trưởng thành
Chương 36: Phiền não nhân sinh
Chương 37: Đưa mẫu trở lại
Chương 38: Đính ước chi sơ
Chương 39: Mưa gió sắp đến
Chương 40: Bạc thu thập
Chương 41: Như thế nào quyết đoán
Chương 42: Chuộc thân thành công
Chương 43: Sơn động gặp gỡ
Chương 44: Sinh như lục bình
Chương 45: Viễn Dương mất tích
Chương 46: Viễn Dương được cứu trợ
Chương 47: Sơ đề hôn sự
Chương 48: Vừa lộ ra manh mối
Chương 49: Kiều diễm hồi ức
Chương 50: Nhị mỹ gặp nhau