Chương 1: Hoa hồng lỗ (tróc)
Chương 2: Hoa tương chưng cao (tróc)
Chương 3: Hương tô chim cút
Chương 4: Thủy lê nước
Chương 5: Bạch ngọc bánh tôm
Chương 6: Vịt bánh bao thịt
Chương 7: Hồ đào nhân
Chương 8: Tổ yến trản 〔 đồ)
Chương 9: Hoa đào xíu mại (sửa)
Chương 10: Tùng nhân bánh chưng đường
Chương 11: Rau thơm cua thịt giáo
Chương 12: Mì trường thọ 〔 sửa miệng)
Chương 13: Hoa hồng nga dầu bánh 〔 sửa)
Chương 14: Hương lan mát trà
Chương 15: Tước Nhi dược cháo
Chương 16: Không giá trị
Chương 17: Mật lê sơn trà thủy (sửa)
Chương 18: Thanh Viễn bạch thiết gà (tróc)
Chương 19: Hạnh nhân trà
Chương 20: Lăng phấn cháo (đồ)
Chương 21: Nấm hương mì xào cân 〔 tróc)
Chương 22: Bát bảo trà (sửa)
Chương 23: Cá thịt vằn thắn
Chương 24: A giao cố nguyên cao
Chương 25: Táo da vó ngựa cuốn nhi
Chương 26: Đảng sâm ô canh gà
Chương 27: Sâm Cao Ly
Chương 28: Táo cố phi yến (tróc)
Chương 29: Mật quả hạch đào
Chương 30: Hoa hồng đường bánh bao
Chương 31: Nhất phẩm ngọc đái cao
Chương 32: Hàn thực hoa đào cháo
Chương 33: Ngưu nhũ đản
Chương 34: Đậu hủ thịt mị bánh
Chương 35: Liễu Nha trộn đậu hủ
Chương 36: Bơ phao loa
Chương 37: Hoa long phun châu
Chương 38: Xoa thiêu phấn quả
Chương 39: Thiêu thịt heo
Chương 40: Hồng tao thì ngư
Chương 41: Tú cầu cá Lư
Chương 42: Áo tơi bánh
Chương 43: Tỳ bà vịt
Chương 44: Đường trắng bánh chưng
Chương 45: Thịt hạm tiểu sủi cảo
Chương 46: Cát phấn thủy bánh bao
Chương 47: Đậu bùn cốt đóa
Chương 48: Tương vừng đường đỏ bánh
Chương 49: Hồng hỉ đản
Chương 50: Thiêu gà rừng

CÙNG TÁC GIẢ

CÙNG THỂ LOẠI