Chương 1: Sinh hoạt thành trò chơi, mà các ngươi tất cả đều là NPC
Chương 2: Chuyển chính thức cơ hội
Chương 3: Mỗi ngày nhiệm vụ
Chương 4: Ta muốn làm mổ chính!
Chương 5: Phòng giải phẫu thủ sát
Chương 6: Hi hữu quái, làm rơi đồ!
Chương 7: Ta bành trướng
Chương 8: Sắc bén + 1 uy lực
Chương 9: Cao cấp NPC nhiệm vụ
Chương 10: Phát động trung cấp nhiệm vụ
Chương 11: Cày tiền phó bản!
Chương 12: Cuồng dã, khiến cho bọn hắn cảm thấy e ngại!
Chương 13: Đặc thù ban thưởng
Chương 14: Tiền khó kiếm
Chương 15: Trần Thương, giọt nước trong biển cả thương
Chương 16: Sinh tử dây điện
Chương 17: Trăm người trăm tính
Chương 18: Thuốc tê miễn phí
Chương 19: Thần cấp đặc hiệu
Chương 20: Muốn cái gì muốn cái gì
Chương 21: Một lần chữa trị, trường kỳ bảo hành sữa chữa
Chương 22: Tú thao tác!
Chương 23: Bổng bổng cộc!
Chương 24: Tổn hại tính gân bắp thịt kinh điển khâu lại ca bệnh
Chương 25: Hỉ nộ vô thường
Chương 26: Nhân phẩm còn chờ tại đề cao a!
Chương 27: Một giọt x mười giọt máu
Chương 28: Mona Lisa long
Chương 29: Thiếu niên tâm tính
Chương 30: Chính năng lượng!
Chương 31: Cung bảo gà viên
Chương 32: Nho nhỏ ruột thừa, thật to tinh thần
Chương 33: Ngày hoàng đạo, chọn ngày giải phẫu
Chương 34: Kỹ kinh tứ tọa
Chương 35: Kém một chút mà thôi
Chương 36: Điện đao dao
Chương 37: Ta thật là khó a!
Chương 38: Chúng ta tìm Trần bác sĩ
Chương 39: Liên hoàn nhiệm vụ
Chương 40: Vòng thứ hai
Chương 41: Trang bị màu lục tin tức
Chương 42: Cần phải có người trợ thủ sao?
Chương 43: Có chút ồn ào, đều đi ra ngoài
Chương 44: Thu hoạch tương đối khá!
Chương 45: Vui nâng cành ô liu
Chương 46: Liên hoàn nhiệm vụ hoàn thành!
Chương 47: Ta quả nhiên không phải một cái bình hoa
Chương 48: Khẩn cấp cứu viện hoạt động
Chương 49: Hoàn thành nhiệm vụ!
Chương 50: Ta biết màng bụng thẩm tách!