Chương 1: Quần là áo lượt Thiếu chủ
Chương 2: Kiêu hùng cùng phế vật
Chương 3: Hôn ước giải trừ
Chương 4: Đến tận đây về sau
Chương 5: Luyện Đan Các
Chương 6: Phương Mộc đại sư
Chương 7: Luyện chế tôi thể đan
Chương 8: Viên thuốc này là người phương nào chỗ luyện?!
Chương 9: Ngươi là thân phận gì?
Chương 10: Trước khác nay khác
Chương 11: Tốc độ tu luyện
Chương 12: Đại sư tìm tới cửa
Chương 13: Có thể nhận ra viên thuốc này?
Chương 14: Khiêm tốn cầu hỏi
Chương 15: Lão phu nguyện bái làm học trò của ngươi!
Chương 16: Mộng bức Trương Hạo
Chương 17: Vội vàng sáng tạo vũ kỹ
Chương 18: Huyền giai vũ kỹ
Chương 19: Tiễn đưa lò đan
Chương 20: Trương Hạo bái sư
Chương 21: Cùng ngươi có quan hệ gì
Chương 22: Ngươi xứng sao?!
Chương 23: Cứt chó đều không bằng!
Chương 24: Khách khanh đan sư
Chương 25: Ngươi tại luyện đan?!
Chương 26: Trùng kích Ngưng Mạch cảnh
Chương 27: Ngươi đột phá?
Chương 28: Mạc Khiếu Thiên khiếp sợ
Chương 29: Trên bức họa nữ tử
Chương 30: Khảo hạch bắt đầu
Chương 31: Mạc Thành khinh thường
Chương 32: Ngươi không có tư cách
Chương 33: Yêu nghiệt
Chương 34: Khách khanh bằng chứng
Chương 35: Thanh Minh thảo
Chương 36: Tiết Chính Đại Sư
Chương 37: Gặp lại Trương Hạo
Chương 38: Mực vẫn thạch
Chương 39: Cạnh tranh
Chương 40: Đoạt huy chương
Chương 41: Ngươi một cái phế thể chi nhân
Chương 42: Tiết Chính khiếp sợ
Chương 44: Thiên Phong thành
Chương 44: Chỉ điểm
Chương 45: Đột phá
Chương 46: Ngươi chờ đó cho ta
Chương 47: Ta đến rồi, mang theo kiếp trước kiêu ngạo!
Chương 48: Quận đều, Vân Ca thành!
Chương 49: Quân Mộ Thanh tu vị
Chương 50: Ngươi là nhị phẩm Luyện Đan Sư?