Chương 1: Cầu cứu không cửa
Chương 3: Nghĩ cách chạy trốn
Chương 5: Cạo đầu làm tăng
Chương 7: Hủy hoại chỉ trong chốc lát
Chương 9: Có thể manh có thể hung ác
Chương 11: Thiên quyến chi nhân
Chương 13: Đế tinh chi mệnh
Chương 15: Ra tay ngoan lệ
Chương 17: Xuất kỳ bất ý
Chương 19: Ân cứu mạng
Chương 21: Thời cơ chưa tới
Chương 23: Hình ảnh quá đẹp
Chương 25: Đã lâu không gặp
Chương 27: Không cách nào điệu thấp
Chương 29: Chính mình nhảy xuống
Chương 31: Đều tự tạo hóa
Chương 33: Địa Ngục không cửa
Chương 35: Nghĩ tính nợ cũ
Chương 37: Màu xanh lam tinh đồng
Chương 39: Dọa ta một hồi
Chương 41: Vách núi tuyệt lộ
Chương 43: Mở miệng nói chuyện
Chương 45: Ai lắc lư ai
Chương 47: Cái gì chủng loại
Chương 49: Dưới mặt đất truyền thừa
Chương 51: Xuất hiện
Chương 53: Tôn xưng Đường Sư
Chương 55: Cúi đầu xưng thần
Chương 57: Đều tự cơ duyên
Chương 59: May mắn không sát tâm
Chương 61: Sinh cơ tại ngươi
Chương 63: Không trung cường giả
Chương 65: Cường giả đấu pháp
Chương 67: Hồn phi phách tán
Chương 69: Bị người nhờ vả
Chương 71: Âm dương lưỡng cách
Chương 73: Đến cửa xông phủ
Chương 75: Quá thất lễ đếm
Chương 77: Có tính toán gì không
Chương 79: Tiễn đưa túi càn khôn
Chương 81: Diệt tộc tai họa
Chương 83: Không phải là đối thủ
Chương 85: Tặng Giải Độc Hoàn
Chương 87: Chỉ dẫn đường sáng
Chương 89: Chuẩn bị xong
Chương 91: Đi đâu tìm ngươi
Chương 93: Nhìn một chút không sao
Chương 95: Để phòng vạn nhất
Chương 97: Gặp lại Mặc Diệp
Chương 99: Lấy thân báo đáp