Chương 1: Vạn Giới Thánh Long Hệ Thống
Chương 2: Vạn giới dung hợp, tận thế đến!
Chương 3: Tiến hóa!
Chương 4: Đáng sợ ánh mắt!
Chương 5: Đi săn bắt đầu
Chương 6: Biến Dị Chuột Vương
Chương 7: Thanh Đồng Bảo Rương
Chương 8: Bảo rương tranh đoạt
Chương 9: Vô tình đánh giết
Chương 10: Gen Tiến Hóa Dược Tề
Chương 11: Lần thứ hai tiến hóa
Chương 12: Tử Điện Báo
Chương 13: Nhị giai điều khiển nước năng lực
Chương 14: Lôi Điện Chi Cắn
Chương 15: Khủng bố hắc mãng
Chương 16: Tiến hóa Thiên Đường
Chương 17: Chém giết Điểu Sư
Chương 18: Tam đại vương giả
Chương 19: Săn giết
Chương 20: Ba lần tiến hóa
Chương 21: Tiến Hóa Giả đội ngũ
Chương 22: Thực Vật hệ biến dị thú
Chương 23: Mặc Giáp Ngạc
Chương 24: Cự thú chi chiến!
Chương 25: Xà ngạc chi tranh
Chương 26: Toàn diện áp chế
Chương 27: Trong nước chém giết
Chương 28: Giảo sát cá sấu lớn
Chương 29: Hình chiếu bên trong thế giới
Chương 30: Hỗn loạn bắt đầu
Chương 31: Ngưu Đầu Nhân Chiến Sĩ
Chương 32: Thiên Chủng giáng lâm
Chương 33: Huyết tinh tranh đoạt
Chương 34: Giống như cối xay thịt chiến trường
Chương 35: Thiên Chủng tranh đoạt bắt đầu
Chương 36: Hoàng Kim sư tử
Chương 37: Người tàng hình? Giết!
Chương 38: Đánh lén!
Chương 39: Cuồng bạo giảo sát
Chương 40: Thiên Chủng tới tay
Chương 41: Huyết Giao
Chương 42: Bán giao, Chuẩn Lĩnh Chủ!
Chương 43: Kinh khủng Huyết Giao
Chương 44: Hóa thân giao long!
Chương 45: Hắc Sắc Giao Long!
Chương 46: Giảo sát Huyết Giao
Chương 47: Năng Lực Nguyên Tinh!
Chương 48: Sử dụng Huyết Giao Đan
Chương 49: Tiến hóa! Chuẩn Lĩnh Chủ, bán giao!
Chương 50: Ngũ Hành Chi Lực