Chương 1: 《 Thuyết Nhật Tâm 》
Chương 2: Liệu pháp thay máu
Chương 3: Anna
Chương 4: Bên bờ Agat Lake
Chương 5: Ma Ưng sâm lâm
Chương 6: Học giả
Chương 7: Trốn chết tinh linh nữ nô
Chương 8: Pháo đài St Grant
Chương 9: Tân sinh báo danh
Chương 10: Bách Linh
Chương 11: Goubeau
Chương 12: Học viện Khoa học tự nhiên Grant
Chương 13: Vô Song
Chương 14: Liên Y
Chương 15: Lễ vật gặp mặt
Chương 16: Khởi đầu cuộc sống mới
Chương 17: Thô sơ phòng nhỏ
Chương 18: Shathoro
Chương 19: Tiến hóa áo nghĩa
Chương 20: Giải phẫu ếch
Chương 21: Cấu tạo sinh lý
Chương 22: Giả một đền ba
Chương 23: Buỗi lễ tựu trường
Chương 24: Vô đề
Chương 25: Rận lưỡi cá
Chương 26: Từ trường năng lượng
Chương 27: Nghiêm sư
Chương 28: Phục kích ban đêm
Chương 29: Huyết nhãn bóng đen
Chương 30: Tinh hạch ký ức
Chương 31: Dung hợp
Chương 32: Quan tâm
Chương 33: Biến hóa
Chương 34: Lớp mười một
Chương 35: Anliya (trên)
Chương 36: Anliya (dưới)
Chương 37: Nguyên tố bong bóng
Chương 38: Học thuật cấp 0
Chương 39: Tinh nhuệ bình xét cấp bậc
Chương 40: Dãy núi Furnace
Chương 41: Hắc Quả Phụ
Chương 42: Chiêm tinh phòng nhỏ
Chương 43: Chân lý
Chương 44: Hiệp hội lính đánh thuê
Chương 45: Băng Sương Tạo Vật
Chương 46: Nguyệt dẫn thủy triều
Chương 47: Không biết sinh vật
Chương 48: Cầu viện
Chương 49: Tử Viêm
Chương 50: Băng sương một kích