Long Thần Chí Tôn - Thất Loan

Long Thần Chí Tôn

Bình thường thiếu niên không có cái thế thiên phú, nhưng có kinh thế bối cảnh, có thần bí huyết thống, thân tàng tà long thần.

Một hồi tử vong biến cố, lệnh thiếu niên dung hợp tà long thần ký ức cùng vũ hồn, thần uy chấn thiên hạ!

Rồng ngủ đông đã kinh giấc, hét một tiếng động ngàn núi.

Danh Sách Chương Đọc Từ Đầu

Chương 1: Nhất Đao Lưỡng Đoạn
Chương 2: Tà Long Thần ký ức
Chương 3: Chí Tôn Long Thần Quyết
Chương 4: Gặp chiêu phá chiêu
Chương 5: Cự tuyệt
Chương 6: Thần kỳ thủ pháp
Chương 7: Vạn Bảo Các
Chương 8: Lăng Tiêu Tiêu
Chương 9: Đột nhiên tăng mạnh
Chương 10: Phong Chính Hùng xuất thủ
Chương 11: Đăng môn tạ tội
Chương 12: Mua bán quyền
Chương 13: Dương Thanh Vân nổi giận
Chương 14: Lôi đài quyết đấu
Chương 15: Một quyền
Chương 16: Thiên Viêm Học Phủ
Chương 17: Cực lực lôi kéo
Chương 18: Vô hình đánh mặt
Chương 19: Lần nữa đột phá
Chương 20: Đấu giá hội
Chương 21: Cố ý làm khó dễ
Chương 22: Thất Bảo Ngưng Khí Tán
Chương 23: Long Thần chi lực
Chương 24: Long Thần chi tức
Chương 25: Hiển uy
Chương 26: Mặc gia mưu đồ bí mật
Chương 27: Đột phá lại đột phá
Chương 28: Thủ đoạn cường ngạnh
Chương 29: Bức lui Mặc Khôn
Chương 30: Toàn thành phí đằng
Chương 31: Phong thưởng
Chương 32: Quỳ xuống liền bán cho ngươi
Chương 33: Danh chấn tứ phương
Chương 34: Mặc gia xuất thủ
Chương 35: Đại chiến
Chương 36: Hoàng Phủ Lương
Chương 37: Bảo đảm Phong gia một năm
Chương 38: Chí Tôn Chi Thể
Chương 39: Lần đầu gặp Mục Thiên Vân
Chương 40: Thiên Đô phòng đấu giá
Chương 41: Rung động toàn trường
Chương 42: Chấn động Vân Châu
Chương 43: Lấy một địch tam
Chương 44: Thiên hạ là ta đánh ra
Chương 45: Lãnh Mộ Thành
Chương 46: Thần tiên quyến lữ
Chương 47: Tu vi tăng nhiều
Chương 48: Đột phá Hóa Nguyên Cảnh
Chương 49: Chiến Lãnh Mộ Thành
Chương 50: Đánh bại Lãnh Mộ Thành