Chương 1: Đế Chế Vĩnh Niên Năm1855 Chương 1
Chương 1: Đế Chế Vĩnh Niên Năm1855 Chương 1 xuyên không
Chương 2: Đế Chế Vĩnh Niên Năm1855 Chương 2 lục quân bộ binh dòng((Nói trước là ghi hết ra ngay từ đầu để ko hôi sau này quên lại làm lại))
Chương: Đế Chế Vĩnh Niên Năm1855 Chương2 tài nguyên
Chương 3: Đế Chế Vĩnh Niên Năm1855 Chương 3 ..lục quân... dân quân
Chương: Đế Chế Vĩnh Niên Năm1855 Chương3 biên chế và trang bị
Chương 4: Đế Chế Vĩnh Niên Năm1855 Chương 4 này là chương tài liệu đọc chơi thôi chứ vào truyện còn lâu lắm
Chương: Đế Chế Vĩnh Niên Năm1855 Chương này là chương tài liệu đọc chơi thôi chứ vào truyện còn lâu lắm
Chương 5: Đế Chế Vĩnh Niên Năm1855 Chương 5 lục quân ......lính ném lựu
Chương 6: Đế Chế Vĩnh Niên Năm1855 Chương 6 lục quân ...Lực lượng không thường xuyên & Bộ binh nhẹ
Chương 7: Đế Chế Vĩnh Niên Năm1855 Chương 7 lục quân Skirmishers
Chương 8: Đế Chế Vĩnh Niên Năm1855 Chương 8 lục quân Bộ binh Tinh nhuệ
Chương 9: Đế Chế Vĩnh Niên Năm1855 Chương 9 lục quân Bộ binh cận chiến
Chương 10: Đế Chế Vĩnh Niên Năm1855 Chương 10 lục quân Đám đông
Chương 11: Đế Chế Vĩnh Niên Năm1855 Chương 11 lục quân bộ binh
Chương 12: Đế Chế Vĩnh Niên Năm1855 Chương 12 lục quân kỵ binh hạng nhẹ
Chương 13: Đế Chế Vĩnh Niên Năm1855 Chương 13 kỵ binh hạng trung
Chương 14: Đế Chế Vĩnh Niên Năm1855 Chương 14 kỵ binh hạng nặng
Chương 15: Đế Chế Vĩnh Niên Năm1855 Chương 15 kỵ binh lancer
Chương 16: Đế Chế Vĩnh Niên Năm1855 Chương 16 bộ binh và kỵ binh tên lữa
Chương 16: Đế Chế Vĩnh Niên Năm1855 Chương 16 kỵ binh lạc ko dùng ngựa
Chương 17: Đế Chế Vĩnh Niên Năm1855 Chương 17 lục quân đại bác
Chương 18: Đế Chế Vĩnh Niên Năm1855 Chương 18 Howitzers và Mortars
Chương 19: Đế Chế Vĩnh Niên Năm1855 Chương 19 tên lửa
Chương 20: Đế Chế Vĩnh Niên Năm1855 Chương 20 hải quân tàu hạng nhẹ
Chương 21: Đế Chế Vĩnh Niên Năm1855 Chương 21 hải quân tàu khu trục
Chương 22: Đế Chế Vĩnh Niên Năm1855 Chương 22 tàu chiến tuyến
Chương 23: Đế Chế Vĩnh Niên Năm1855 Chương 23 tàu hơi nước
Chương 24: Đế Chế Vĩnh Niên Năm1855 Chương 24 tàu thương mại
Chương 25: Đế Chế Vĩnh Niên Năm1855 Chương 25 tàu hổ trợ
Chương 26: Đế Chế Vĩnh Niên Năm1855 Chương 26 nhân vật
Chương 27: Đế Chế Vĩnh Niên Năm1855 Chương 27 chiêu mộ
Chương 28: Đế Chế Vĩnh Niên Năm1855 Chương 28 Trận Đầu
Chương 29: Đế Chế Vĩnh Niên Năm1855 Chương 29 Mở đầu 2
Chương 29: Đế Chế Vĩnh Niên Năm1855 Chương 29 trang bị Pháo 1
Chương 30: Đế Chế Vĩnh Niên Năm1855 Chương 30 Kỵ binh
Chương 30: Đế Chế Vĩnh Niên Năm1855 Chương 30 Trang bị Pháo 2
Chương 31: Đế Chế Vĩnh Niên Năm1855 Chương 31 kỵ binh2
Chương 31: Đế Chế Vĩnh Niên Năm1855 Chương 31 Trang bị bộ binh 1
Chương 32: Đế Chế Vĩnh Niên Năm1855 Chương 32 Kiểm soát Lạng Sơn
Chương 32: Đế Chế Vĩnh Niên Năm1855 Chương 32 Trang bị bộ binh 2
Chương 33: Đế Chế Vĩnh Niên Năm1855 Chương 33 Diện kiến Tự Đức
Chương 33: Đế Chế Vĩnh Niên Năm1855 Chương 33 trang bị bộ binh 3
Chương 34: Đế Chế Vĩnh Niên Năm1855 Chương 34 pháo binh nhưng là bán hoặc cho dân quân 1
Chương 32: Đế Chế Vĩnh Niên Năm1855 Chương 32 pháo binh nhưng là bán hoặc cho dân quân
Chương 35: Đế Chế Vĩnh Niên Năm1855 Chương 35 pháo binh nhưng bán hoặc cho dân quân 2
Chương 36: Đế Chế Vĩnh Niên Năm1855 Chương 36 trang bị pháo cối và lựu pháo 1
Chương 36: Đế Chế Vĩnh Niên Năm1855 Chương 36 trang bị pháo cối và lựu pháo 1
Chương 37: Đế Chế Vĩnh Niên Năm1855 Chương 37 Trận đầu 2
Chương 38: Đế Chế Vĩnh Niên Năm1855 Chương 38 Hoàn toàn kiểm soát Lạng Sơn