Chương 1: Trường Sinh chi kính
Chương 2: Trường Sinh chi kính
Chương 3: Bị đùa nghịch
Chương 4: Thất bại
Chương 5: Ngoài ý muốn người
Chương 6: Cơ quan
Chương 7: Phúc họa tương y (thượng)
Chương 8: Phúc họa tương y (Hạ)
Chương 9: Hoàng Dược Sư
Chương 10: Bái sư
Chương 11: 4 năm quang âm
Chương 12: Vui quá hóa buồn
Chương 13: Tiền bối
Chương 14: Vạch trần
Chương 15: Đoàn tụ
Chương 16: Ngũ Sữu Thất Công
Chương 17: Thỉnh giáo (thượng)
Chương 18: Thỉnh giáo (Hạ)
Chương 19: Cải biến
Chương 20: Cải biến (trung)
Chương 21: Cải biến (hạ)
Chương 22: Tính cách
Chương 23: Thần Điêu - Chương 23
Chương 24: Ta là nhân vật chính
Chương 25: Giao thủ
Chương 26: Thỉnh kinh
Chương 27: Gặp lại
Chương 28: Lý Mạc Sầu
Chương 29: Sư huynh
Chương 30: Tuyệt Tình Cốc
Chương 31: Lão Ngoan Đồng
Chương 32: Ngoài ý muốn chi địa
Chương 33: Độc Cô
Chương 34: Lĩnh ngộ
Chương 35: Tâm tư
Chương 36: Kỳ tư diệu tưởng
Chương 37: Bồ Tư Khúc Xà
Chương 38: Lại dến Tương Dương
Chương 39: Hiểm địa
Chương 40: Đi không được
Chương 41: Xung phong liều chết
Chương 42: Tái chiến Tương Dương
Chương 43: Tử tế (thượng)
Chương 44: Tử tế (Trung)
Chương 45: Tử tế (Hạ)
Chương 46: Ly tán
Chương 47: Tự Tại thành
Chương 48: Người vô danh
Chương 49: Âm thầm răng nanh
Chương 50: Thành hạ thành