Chương 1: Cửu U Bí Lục
Chương 2: Ma Hoàng trọng sinh
Chương 3: Thiên Ma Đại Hóa Quyết
Chương 4: Tâm ma
Chương 5: Tàn nhẫn gia nô
Chương 6: Thực là ác nô
Chương 7: Âm Sát Trận
Chương 8: Dụ địch xâm nhập
Chương 9: Đại trận hiển uy
Chương 10: Liên tục đột phá
Chương 11: Mới vào Phong Lâm Thành
Chương 12: Kỳ dị thiếu nữ
Chương 13: Huyết Tinh Linh
Chương 14: Tế luyện Huyết Anh
Chương 15: Hối hôn
Chương 16: Ngày mai ta để ngươi không với cao nổi
Chương 17: Tiềm Long các
Chương 18: Long Quỳ
Chương 19: Thần nhãn Long Cửu
Chương 20: Thượng cổ trận thức đồ
Chương 21: Gây chuyện đến
Chương 22: Nguy hiểm nhất nam nhân
Chương 23: Mưu đồ bí mật
Chương 24: Lần nữa đột phá
Chương 25: Trận pháp đại sư
Chương 26: Mời chào
Chương 27: Bắt tên sơn tặc
Chương 28: Thẩm vấn
Chương 29: Chui vào Hắc Phong Sơn
Chương 30: Điên cuồng giết hại
Chương 31: Hàn Đàm Tuyết Tàm
Chương 32: Tổng bộ người tới
Chương 33: Tứ phương cùng chuyển động
Chương 34: Đại chiến tiến đến
Chương 35: Tử Lôi Kim Nhãn
Chương 36: Một người canh giữ cửa ngõ
Chương 37: Chiến Thiên Huyền
Chương 38: Đáng sợ Trác Phàm
Chương 39: Lại giết một Thiên Huyền
Chương 40: Rung động
Chương 41: Tử lôi Kim Nhãn bí mật
Chương 42: Tranh phong tương đối
Chương 43: Có cốt khí bàn tử
Chương 44: Sát thủ đánh tới
Chương 45: Giết hại
Chương 46: Kết minh
Chương 47: Hoàng thất mời
Chương 48: Ngàn năm mật lệnh
Chương 49: Ba nhà quy nhất
Chương 50: Chỉnh hợp gia tộc mới