Chương 1: Huyết mạch trọng sinh
Chương 2: Chiến Long chân quyết
Chương 3: Ngưng luyện chân khí
Chương 4: Yêu Thú sơn mạch
Chương 5: Sát phạt quả quyết
Chương 6: Phát tài
Chương 7: Tiến bộ thần tốc
Chương 8: Lúc này quá thấp cấp
Chương 9: Lại thấy Mục Lan
Chương 10: Đả thông hai cái Thần Mạch
Chương 11: Thông Mạch viên mãn
Chương 12: Thu Nguyệt biến hóa
Chương 13: Lửa giận ngút trời
Chương 14: Tộc hội bắt đầu
Chương 15: Gặp lại Lục Dao
Chương 16: Liệt Diễm Phần Thân, ta cũng nhàn nhã dạo chơi
Chương 17: Cái này dạng đâu này?
Chương 18: Thiên tài xuất thế
Chương 19: Ngươi xứng ư
Chương 20: Chân tướng rõ ràng
Chương 21: Huyền Nguyên Kiếm Phái gặp lại
Chương 22: Thực lực mang đến biến hóa
Chương 23: Xuất phát, đàn ông mộng
Chương 24: Huyền Kiếm Thành, Vệ Tử Minh
Chương 25: Ám sát, Ảnh Lang Các
Chương 26: Chu Tước viện
Chương 27: Cố ý làm khó dễ
Chương 28: Nhân vật mới thí luyện
Chương 29: Tâm động ban thưởng
Chương 30: Phong Vũ
Chương 31: Vây giết
Chương 32: Huyết mạch sinh trưởng hoàn toàn
Chương 33: Nghịch thiên huyết mạch khả năng
Chương 34: Liên tục đột phá, phản giết
Chương 35: Tấn chức Tam cấp huyết mạch
Chương 36: Cứu mỹ nhân
Chương 37: Đánh chết Viên Xung
Chương 38: Đi thu tiền lãi
Chương 39: Thiểm Điện Báo chi huyết
Chương 40: Chu Tước viện đệ nhất cao thủ
Chương 41: Chiến Vũ Sư tam trọng
Chương 42: Biến dị áo giáp màu đen Cự Tích
Chương 43: Ra tay cướp đoạt
Chương 44: Thiết bài đến tay
Chương 45: Đánh chết Đoan Mộc Tuyệt
Chương 46: Ai là Tân Nhân Vương?
Chương 47: Kiểm kê điểm tích lũy
Chương 48: Từng bước ép sát Đoan Mộc Gia
Chương 49: Đao kiếm không có mắt
Chương 50: Ban phát ban thưởng