Chương 1: Đừng đốt ta!
Chương 2: Địa Ngục!
Chương 3: Ở rể
Chương 3: Người ở rể
Chương 4: Đi làm là không có khả năng đi làm
Chương 4: Làm công là không thể nào làm công
Chương 5: Xa lạ vợ chồng
Chương 6: Gặp gia trưởng rồi!
Chương 6: Gặp gia trưởng
Chương 7: Dọa đái ra!
Chương 7: Dọa tè ra quần!
Chương 8: Lạnh giá thôi thủ
Chương 8: Băng lãnh thôi thủ
Chương 9: Ngươi lại là cái dạng này Từ Nhạc!
Chương 9: Ngươi lại là loại này Từ Nhạc!
Chương 10: Lão!
Chương 10: Đại lão!
Chương 11: Họa Bì
Chương 11: Mặt nạ
Chương 12: Lập ý!
Chương 13: Đệ nhất vị khách hàng!
Chương 13: Vị khách hàng thứ nhất!
Chương 14: Bước sang năm mới rồi!
Chương 14: Giao thừa
Chương 15: Sinh hoạt nếu muốn không có trở ngại
Chương 15: Sinh hoạt muốn không có trở ngại
Chương 16: Lão tài xế mang dẫn ta
Chương 16: Lão tài xế mang mang ta
Chương 17: Kết quả, cứu cái thứ gì
Chương 17: Rốt cuộc, cứu thứ gì
Chương 18: Sóng gió hồi sinh!
Chương 18: Phong ba tái khởi!
Chương 19: Không công bình!
Chương 19: Không công bằng!
Chương 20: Chưa trải qua tai nạn thì chưa biết sợ
Chương 20: Không lo lắng phân ít, mà là lo lắng phân phối không đều
Chương 21: Cẩu nói
Chương 21: Cẩu thuyết
Chương 22: Thiên lôi, câu động địa hỏa!
Chương 23: Này!
Chương 23: Hi!
Chương 24: Lão đạo
Chương 25: Hỏa
Chương 25: Đại hỏa
Chương 26: Đầu 7
Chương 26: Đầu thất
Chương 27: Đêm khuya Party
Chương 27: Party đêm khuya
Chương 28: Ngươi muốn... Thay thế ta không?
Chương 28: Ngươi nghĩ... Thay thế ta sao?