Chương 1: Hổ lạc đồng bằng bị chó sủa
Chương 2: Đánh mặt
Chương 3: Tế tự quảng trường
Chương 4: độc đứng một mình
Chương 5: Hạ Vũ Hàm
Chương 6: Diệp gia Diệp Thanh Dương
Chương 7: Thanh Đồng Cổ Đỉnh
Chương 8: Hồn cao tám đấu
Chương 9: Cửu Đấu Đỉnh phá
Chương 10: Công tử nhà ngươi có từng hôn phối
Chương 11: Hội trưởng cam kết
Chương 12: Thiếu niên A Tân
Chương 13: Thanh Trần Đan Phương
Chương 14: Có mắt không tròng
Chương 15: Ta xem ai dám
Chương 16: Đối chọi gay gắt
Chương 17: Vũ Sư Cửu Trọng thì như thế nào
Chương 18: Búng ngón tay một cái phá Cương Uy
Chương 19: Dược lực chưa hoàn toàn hấp thu
Chương 20: Tiếp quản Diệp gia
Chương 21: Thái Hư thôn phệ Quyết
Chương 22: Một môn ba Vũ Tướng
Chương 23: Trướng Mục vấn đề
Chương 24: Tẩu hỏa nhập ma
Chương 25: Thứ hai đếm ngược
Chương 26: Ngũ hành âm dương thuyết
Chương 27: Ngươi cũng có thể giống như ta ưu tú
Chương 28: Thu mua
Chương 29: Tạo Hóa Đỉnh cùng hỗn độn hỏa
Chương 30: Bảy văn Thanh Trần Đan
Chương 31: Vành mắt đen Bàn Tử cùng người gầy
Chương 32: Bàn Tử biến hóa
Chương 33: Đường Văn Hạo
Chương 34: Không thiếu tiền
Chương 35: Nửa người nửa ngợm
Chương 36: Lục Đại Nha
Chương 37: Chính mình hạ độc làm sao biết sai
Chương 38: Vấn Tội
Chương 39: Dễ dàng giải độc
Chương 40: Hộc máu bỏ mình
Chương 41: Ngươi lặp lại lần nữa
Chương 42: Phòng đấu giá tin tức
Chương 43: Đi trước một con đường
Chương 44: Thép tinh
Chương 45: Bì một cái
Chương 46: Kêu ba ba
Chương 47: Hai đại hoa khôi của trường
Chương 48: Tụ Linh ngọc
Chương 49: Ra vẻ hiểu biết
Chương 50: Đổ thạch