Chương 1: Tần Vũ
Chương 2: Nhân họa đắc phúc
Chương 3: Tử Huân Nhi
Chương 4: Uy hiếp
Chương 5: Hữu danh vô thực
Chương 6: Cân đâu?
Chương 7: Đồng tử Vương Thanh
Chương 8: Xuất thủ
Chương 9: Long Vũ
Chương 10: Nộ phát trùng quan
Chương 11: Chém liên tục
Chương 12: Chạy trối chết
Chương 13: Thôi Thước
Chương 14: Kinh hoàng Thôi Thước
Chương 15: Nộ phát trùng quan
Chương 16: Càng chiến càng mạnh
Chương 17: Không chịu với Thiên
Chương 18: Là cha thương sao?
Chương 19: Chiến Thư
Chương 20: Bách Luyện?
Chương 21: Mê đoàn
Chương 22: Cửu Ngũ Xương Long Quyết
Chương 23: Tần Tuyết chịu nhục
Chương 24: Thú Táng Chi Địa
Chương 25: Kỳ quái tổ hai người
Chương 26: Đánh ta!
Chương 27: Không cam lòng Lý Thiên Cơ
Chương 28: Tiên coi là tử?
Chương 29: Coi như suy diễn không ra
Chương 30: Lấy đại cục làm trọng
Chương 31: Đại Bảo Vật?
Chương 32: Quật Kim Lão Ma
Chương 33: Lăng Dao
Chương 34: Trâu Tuyết Tình tổ sư
Chương 35: Tần Tuyết chịu nhục
Chương 36: Nghe qua Vĩnh Trú Đan Phương sao?
Chương 37: Trâu Tuyết Tình là ngươi sao?
Chương 38: Ngã gục đạo âm
Chương 39: Trấn Cổ Ma
Chương 40: Ma huyết
Chương 41: Nhân họa đắc phúc
Chương 42: Tần gia bí mật
Chương 43: Sơ ngộ Đồng Vân Phi
Chương 44: Ngoài ý muốn gặp lại
Chương 45: Hoàng Kim Chiến Tộc
Chương 46: Chiến Thư
Chương 47: Bế quan
Chương 48: Vương Bình
Chương 49: Ác thú?
Chương 50: Chờ một chút!