Chương 1: Y độc song tuyệt
Chương 2: Quỷ dị
Chương 3: Long Phá Cửu Thiên Quyết
Chương 4: Đan Hương các
Chương 5: Lung tung nấu thuốc
Chương 6: Kính như thần minh
Chương 7: Xảy ra chuyện
Chương 8: Luyện độc
Chương 9: Cản đường
Chương 10: Nhị phẩm đan phương
Chương 11: Điên cuồng luyện đan
Chương 12: Xuống núi
Chương 13: Trận chiến mở màn
Chương 14: Lui địch
Chương 15: Khói độc
Chương 16: Tam hoàng tử
Chương 17: Thân phận đặc thù
Chương 18: Đều có tính toán
Chương 19: Khổ chiến
Chương 20: Bắt giặc, bắt vua
Chương 21: Bắt sống
Chương 22: Tâm tư thiếu nữ
Chương 23: Đột phá
Chương 24: Để hai vị thiếu gia ở vài ngày
Chương 25: Lừa đảo
Chương 26: Trao đổi con tin
Chương 27: Nói xấu
Chương 28: Đối chiến Trần gia chủ
Chương 29: Khói độc chi uy
Chương 30: Chiến Tần Thất
Chương 31: Đánh giết
Chương 32: Ngân Lang Quốc xâm lấn
Chương 33: Cơ hội đến
Chương 34: Mộ binh, oanh động
Chương 35: Câu Lan Nhai, Thập Lý miếu!
Chương 36: Ra chiến trường
Chương 37: Công lên đầu thành
Chương 38: Dã lang tiểu đội
Chương 39: Huyết Nhiễm thành tường
Chương 40: Triệu kiến
Chương 41: Mưu kế
Chương 42: Kế hoạch áp dụng
Chương 43: Chui vào
Chương 44: Ám sát
Chương 45: Một giọt chất lỏng
Chương 46: Liệt Tâm Độc
Chương 47: Thắng lợi trong tầm mắt
Chương 48: Độc Vương giận dữ
Chương 49: Mười tám Huyết vệ
Chương 50: Hạ độc thủ