Chương 1: Triệu Nhất Minh
Chương 2: Ếch ngồi đáy giếng
Chương 3: Vương miện đỏ lam
Chương 4: Trong luận bàn đột phá
Chương 5: Liên tục đốn ngộ
Chương 6: Thủy hỏa thiên phú
Chương 7: Tấn thăng ngũ trọng thiên
Chương 8: Lòng cường giả
Chương 9: Niên tế
Chương 10: Địa vị tăng lên
Chương 11: Gia nhập đội đi săn
Chương 12: Tuyệt cảnh
Chương 13: Thức tỉnh
Chương 14: Tinh thần lực
Chương 15: Điều khiển
Chương 16: Ngân châm
Chương 17: Giảng quy củ cường đạo
Chương 18: Hắc Thạch học phủ
Chương 19: Độc giác chi họa
Chương 20: Nghĩ mà sợ
Chương 21: Triệu Nhất Minh biện pháp
Chương 22: Cường đạo tận thế
Chương 23: Linh dược
Chương 24: Song song tấn thăng bát trọng thiên
Chương 25: Chuẩn bị tiến vào khu vực trung tâm
Chương 26: Thất Thải Chi Tâm
Chương 27: Ngưng tụ nguyên khí
Chương 28: Nguyên Khí cảnh
Chương 29: Ai mạnh hơn?
Chương 30: Hung tàn thổ phỉ
Chương 31: Hủy diệt Cự Phủ bang
Chương 32: Chim ưng con giương cánh
Chương 33: Ngăn cản
Chương 34: Gian nan thông quan
Chương 35: Ký túc xá bốn huynh đệ
Chương 36: Huyền giai võ kỹ
Chương 37: Mộng tưởng
Chương 38: Chọn lựa võ kỹ
Chương 39: Độ khó lớn nhất
Chương 40: Một tháng sau
Chương 41: Triệu cầu vương
Chương 42: Cửu Trọng Viêm Đao
Chương 43: Bằng thực lực độc thân
Chương 44: Chiến Ô Ngọc Kiệt
Chương 45: Ba đao bại địch
Chương 46: Mời ăn cơm
Chương 47: Nảy mầm
Chương 48: Vũ hội phong ba
Chương 49: Đồng hành
Chương 50: Vạn Đạo Lưu